fredag den 19. juni 2009

DET ALTERNATIVE SORØMØDE 2009

Det er mig en glæde at kunne præsentere årets program for DET ALTERNATIVE SORØMØDE 2009, som finder sted den 22.-23. august på Askov Højskole (se www.omdas.dk).

Konferencen har forskellige parter med tilknytning til folkeskolen som målgruppe: lærere, seminarielærere og lærerstuderende, lærerforeningsrepræsentanter, forskere, opinionsdannere og skolepolitikere.

Arrangementet afholdes af Huset LM i samarbejde med SOPHIA - tænketank for pædagogik og dannelse.

Venlig hilsen
Erik Schmidt, Konferenceleder/lærer og Præsidiet for Det Alternative Sorømøde:
Jens Raahauge, skoleinspektør og fmd. for Dansklærerforeningen
Chr. Sloth Christensen, skoledirektør
Holger Henriksen, cand. pæd. pæd.
Margrethe Vestager, MF og tidl. uv.minister
Per Kjeldsen, skolepsykolog og chefkonsulent