onsdag den 28. september 2011

Hugin og Munin nr. 266

Kære HogM-læsere,

det er vist ved at være på tide at kaste et blik på arrangementer o.a. i de næste dage og uger:


Har vi glemt et og andet, så send os en besked, og vi lægger det på bloggen ssss (så snart som muligt). Redaktionen modtager gerne bog- og artikelomtaler.

Nyhedsbrevet læses på nettet på odinsravne.blogspot.com

Med venlig hilsen Red.

Værdier for god forskning

Artikelomtale:

Den amerikanske uddannelsesforsker med matematisk baggrund, Melissa Anderson, har publiceret et interessant studie, hvor hun sammen med sine kolleger på baggrund af fokusgruppeinterview og en større spørgeundersøgelse af flere tusind amerikanske forskere indenfor forskellige discipliner forsøger at afdække hvilke 'værdier' eller normer for god videnskab, forskerne bekender sig til. Jeg har lavet en mere indgående omtale af studiet her:


I andre studier af samme forskergruppe undersøges omfanget af snyd og svindel i forskningen, og om dette hænger sammen med om 'klimaet' på det lokale institut eller universitet er mere eller mindre konkurrencebetonet. Meget tankevækkende.

med venlig hilsen
Claus Emmeche

ps, her er et udvalg af gruppens arbejde; det er 2010-artiklen som introduceres her:

Louis, K. S., Anderson, M. S., & Earle, J. (1994). Disciplinary and departmental effects on observations of faculty and graduate student misconduct. The Journal of Higher Education, 65, 331–350.

Louis, K. S., Anderson, M. S., & Rosenberg, L. (1995). Academic misconduct and values: The department’s influence. Review of Higher Education, 18(4), 393–422.

Martinson, B. C., Anderson, M. S., & De Vries, R. (2005). Scientists behaving badly. Nature, 435, 737–738.

De Vries, R., Anderson, M. S., & Martinson, B. C. (2006). Normal misbehavior: Scientists talk about the ethics of research. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 1(1), 43–50.

Martinson, B. C., Anderson, M. S., Crain, A. L., & De Vries, R. (2006). Scientists’ perceptions of organizational justice and self-reported misbehaviors. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 1(1), 51–66.

Anderson, M. S., Ronning, E. A., De Vries, R., & Martinson, B. C. (2007). The perverse effects of competition on scientists’ work and relationships. Science and Engineering Ethics, 13(4), 437–461.

Anderson, Melissa S., Emily A. Ronning, Raymond De Vries & Bryan Martinson (2010). Extending the Mertonian norms: Scientists' subscription to norms of research. The Journal of Higher Education 81(3): 366-393.


Livstegn i Esbjerg

Esbjerg Kunstmuseum har hermed fornøjelsen at invitere til åbning af udstillingen

LIVS
TEGN

Kurateret af Morten Skriver og Jesper Hoffmeyer

Fredag den 30. september kl. 17.30-19.00

Udstillingen er den tredje af fire udstillinger i museets forsknings- og udstillingsserie
Kunst i kontekst.

Ideen bag projektet er at bringe hverdagen ind på kunstmuseet. Således fokuserer hver udstilling på et område, som vi alle er fortrolige med.

I Livstegn kombineres billedkunsten med naturens elementer.

Udstillingsprojektet er støttet af
Claus Sørensens Fond, Lida og Oskar Nielsens Fond og Knud Højgaards Fond.
Forskningsprojektet har fået støtte fra Kulturministeriets Provinspulje, Ribe Amt, Lida og Oskar Nielsens Fond, Claus Sørensens Fond, Esbjerg Fonden, Novo Nordisk Fonden og Kulturarvsstyrelsen.

lørdag den 24. september 2011

Teknologifilosofi med Don Ihde

Department of Cultural Sciences
Lund University

History of Ideas and Sciences
Advanced Seminar in Contemporary Continental Thought

Don Ihde
Distinguished professor of philosophyStony Brook University, NY

Introduction to
the Philosphy of Technology

Time: 5th of October 2011, at 14.00

Place: room 201, kulturanatomen
Biskopsgatan 7, 223 62 Lund

Datadrevet videnskabsfilosofi

WORKSHOP:
EMPIRICAL PHILOSOPHY OF SCIENCE --
QUALITATIVE METHODS
Sandbjerg (Denmark), March 21-23, 2012

Call for Papers
Conference venue: Sandbjerg Estate, Denmark (http://www.sandbjerg.dk/eng/welcome.aspx)
Keynote Speakers: Nancy Nersessian (Georgia Institute of Technology), Lisa Osbeck (University of West Georgia), Erika Mansnerus (London School of Economics), Hauke Riesch (Imperial College London)

Organizers: Hanne Andersen (Aarhus University), Susann Wagenknecht (Aarhus University)

The workshop seeks to explore the benefits and challenges of an empirical philosophy of science: What do philosophers gain from empirical work? How can empirical research help to develop philosophical concepts? How do we integrate philosophical frameworks and empirical research? What constraints do we accept when choosing an empirical approach? What constraints does a pronounced theoretical focus impose on empirical work?

Qualitative methods such as interviewing, fieldwork and qualitative text analysis gain increasingly appeal among philosophers of science. More and more scholars in philosophy resort to empirical work in order to study scientific practice. At the same time, the results produced through empirical work are very different from those gained through the kind of introspective conceptual analysis more typical of philosophy. Empirical work based on qualitative methods has a long and rich research tradition rooted in the social sciences. The use of qualitative methods in philosophy of science therefore also brings philosophers in close contact with philosophically inclined social scientists studying science.

This workshop will provide participants with the opportunity to explore some of the methodological, conceptual and practical challenges of conducting qualitative empirical work with philosophy of science. The discussion will focus on recently accomplished or ongoing research projects, and will address questions concerning the quality of empirical work and its explanatory power and theoretical significance for philosophy of science. In order to ensure a comprehensive discussion we invite papers both from scholars in philosophy and the social sciences who study scientific practice with the help of empirical methods. Of particular interest are submissions that introduce examples of empirical work in philosophy of science, discuss first-hand experiences with qualitative methods and/or provide reflections upon the scope of an empirical philosophy of science.

To apply: Proposals for papers (in either Word or pdf format) should include title, an abstract of ~800 words as well as the participant’s name, e-mail, phone and institutional affiliation.
Deadline for the submission of abstracts: November 15, 2011. Decisions will be announced by December 1, 2011.

Please send submissions to: Susann Wagenknecht / su.wagen@ivs.au.dk

Conference fee: The all-inclusive conference fee (415 Euro) will cover accommodation and food at Sandbjerg Estate for March 21-23, 2012. An additional night’s accommodation and breakfast can be booked for 118 Euro per person. PhD students can apply for a 50% reduction. Please contact Susann Wagenknecht regarding availability.
Click here for a printer-friendly pdf version of our call for papers.
Travel details: The conference venue, the Sandbjerg Conference Centre, is located near Sønderborg in Southwest Denmark.
By train: The conference centre is situated 6 km from Sønderborg Railway Station. We recommend to take a direct train from Copenhagen (Airport) to Sønderborg.
By plain: Convenient airports are located in Copenhagen (DK), Billund (DK) and Hamburg (D).
Further information for traveling by car can be found here. In addition, we are happy to help you individually with planning your journey to Sandbjerg.onsdag den 21. september 2011

Forskningsetik i samfundsvidenskab

Forum for Samfundsvidenskabernes Videnskabsteori
Foredragsrækken efterår 2011: Forskningsetik

Efterårets foredragsrække ser nærmere på to forskningsetiske forhold. Det første er samfundsforskerens pligt til at følge normerne for god videnskabelig praksis. Det andet er samfundsforskerens pligt til etisk hensyntagen over for de mennesker, hvis liv og færden gøres til genstand for forskningen.

Claus Emmeche (Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, KU)
”Normer for samfundsvidenskab i videnskabspolitisk lys”
Tirsdag d. 27. september kl.15.15 – 17.00
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Østerfarimagsgade 5, lokale 22.0.19

Steffen Jöhncke (Institut for Antropologi, KU)
”Etik i anvendelsesorienteret forskning – mellem nytteværdi og samfundskritik”
Tirsdag d. 18. oktober kl. 15:15 – 17:00
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Østerfarimagsgade 5, lokale 7.0.34

Svend Kreiner (Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU)
”Om forskningsetiske udfordringer for kvantitativ forskning illustreret med eksempler fra erfaringer med komparative studier af resultater af pædagogiske testresultater i forskellige lande”
Tirsdag d. 8. november kl. 15:15 – 17:00
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Østerfarimagsgade 5, lokale 2.1.36

Tine Tjørnhøj-Thomsen (Statens Institut for Folkesundhed, SDU)
“Forskningsetiske udfordringer i kvalitativ forskning”
Mandag d. 5. december kl. 15:15 – 17:00
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Østerfarimagsgade 5, lokale 2.0.63


Der står mere om de enkelte foredrag på www.samfil.dk. Kommentarer er som altid meget velkomne!

Sanselige objekter i tilfælde af afbud

En international workshop på temaet The Sensuous Object afholdes på Medicinsk Museion torsdag 29. - fredag 30. september:
Desværre er workshoppen nu helt fuldtegnet, men der findes en venteliste i tilfælde af afbud.

For adgang til abstracts, kontakt postdoc Lucy Lyons, lucyly [at] sund.ku.dk eller +45 5194 8068.

Thomas Söderqvist
Medicinsk Museion

lørdag den 17. september 2011

Biosemiotikkens kulturvidenskabelige implikationer

Guest lecture at the Department of International Culture and Communication Studies

Paul Cobley, London Metropolitan University

A new paradigm for communications and culture: the implications of biosemiotics

Human agents are today commonly conceptualized as the sites of sometimes competing identities which are constituted by gender, class, ethnicity, sexuality, nation, region, occupation, economy, mode of production, and other bases for power relations. But is it possible to see human agency as constituted by a wider set of determining forces than those discerned in the Polis? This paper will focus on the cultural implications of biosemiotics, considering the extent to which biosemiotics amounts to an “epistemological break” with modern modes of conceptualizing the world. To some extent, the paper will offer a series of footnotes to points made in the work of Jesper Hoffmeyer. It will be argued that the move towards ‘agency’ represented in biosemiotics represents the potential for one of the most thoroughgoing shifts that cultural analysis has yet seen. In particular, the paper will consider the reconfiguration of the role of the subject and its consequences for understanding ethics, communication and the crisis in contemporary capitalism.

Paul Cobley is Professor of Semiotics and Communications at London Metropolitan University. His recent books include The Media: An Introduction (2009), Realism for the 21st Century: A John Deely Reader (2009), The Routledge Companion to Semiotics (2010) and “Semiotics Continues to Astonish”: Thomas A. Sebeok and the Doctrine of Signs (2011) among others. He co-edits two journals, Subject Matters and Social Semiotics, and is associate editor of Cybernetics and Human Knowing. He is the series editor of Routledge Introductions to Media and Communications, co-series editor (with Kalevi Kull) of Semiotics, Communication and Cognition (Mouton de Gruyter) and co-editor (with Peter J. Schulz) of the 22-volume Handbook of Communication Sciences (de Gruyter). He was elected Vice-President of the International Association for Semiotic Studies in 2009.

Time and place:
22 September, 2011
14.00 - 15.30

Copenhagen Business School
Room SV.052
Dalgas Have 15,
2000 Frederiksberg

Organized by:
The Department of International Culture and Communication Studies
and
The Center for Language, Cognition and Mentality

Registration: All are welcome, no registration

Further information: Please contact Søren Brier
sb.ikk@cbs.dk

tirsdag den 13. september 2011

Ph.D.-job i Uppsala: Videnskabs- og idehistorie

[fra DASTS]

The Department for History of Science and Ideas, Uppsala University, announces two 4-year PhD positions.

The origins of the department go back to the inauguration of the first chair in Idé- och lärdomshistoria in 1932. Since then the department has expanded enormously and meanwhile an additional chair in History of Science with its own research unit, Office for History of Science has been established. Currently the whole department employs 20 teachers/researchers and 11 Ph.D.-students. History of science and ideas is taught at the undergraduate level, master’s level and at Ph.D. level. Moreover as to research, members currently undertake a broad range of research topics including History of Science, History of Philosophy, History of Medicine, Cultural History and Media History.

Research proposals in any of these fields are most welcome. Successful candidates will pursue their doctoral studies full-time and are expected to participate actively in departmental activities, by attending seminars, etc. The position might also entail teaching and other assignments. The working language in the Department is Swedish, in the Office it is English, however reading understanding and oral knowledge of Swedish is expected within the first year. Hence research could be conducted in both languages. The positions are available from 2012-02-01.

During the first year, the successful candidates will receive “utbildningsbidrag”, which represents a salary of currently 15 500 sek/month. During the following years, s/he will hold a “doktorandanställning” where the starting salary currently is 21 700 sek/month. The latter position is a proper employment the holder of which qualifies for the standard Swedish social benefits, such as paid parental leave.

Please note that admission for the PhD at Uppsala University is highly competitive and that a Masters Degree in the Humanities or Sciences or equivalent at the time of application is a prerequisite for a successful application.

Local guidlines (in Swedish) and more information about the studies can be found on http://regler.uu.se and http://www.idehist.uu.se/FoUplanmaj2007.pdf.

Your application should include (a) a brief CV, outlining your academic progress to date; (b) a statement (of no more than 3000 words) outlining your proposed research;
(c) a copy of your MA thesis; and (d) the name and address (including e-mail address) of two referees that are familiar with your work. Deadline for submitting an application is September 30th, 2011.

For further information contact Head of Department Torbjörn Gustafsson Chorell +46-18-4717677 e-mail: torbjorn.gustafsson-chorell@idehist.uu.se, Director of graduate studies Professor Sven Widmalm +46-18-4711581 e-mail: sven.widmalm@idehist.uu.se or Professor of History of Science Otto Sibum phone +46-18-4711480 e-mail Otto.Sibum@idehist.uu.se. The trade union representatives are Anders Grundström, Saco (the Swedish Confederation of Professional Associations), phone +46-18-4715380 and Carin Söderhäll, TCO/ST (the Swedish Confederation of Professional Employees), phone +46- 18-4711996, Stefan Djurström, Seko (the Union of Service and Communication Employees), phone +46-18-471-3315.

You are welcome to submit your application no later than 30th September 2011, UFV-PA 2011/2221. To apply visithttp://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/2221PhD.html

fredag den 9. september 2011

Forum Teologi Naturvidenskab - afsluttende møde og afskedsreception

Afsluttende møde den 7. oktober
Forum Teologi Naturvidenskab har eksisteret siden 1980 og har igennem årene gennemført en lang række foredrag og symposier. Derudover har Forum udgivet mange skrifter. Den seneste kan hentes her på hjemmesiden.

Igennem længere tid har Forums planlægningsgruppe overvejet, hvordan Forums arbejde kan fortsætte fremover, da der ikke længere er ansatte ved teologi, der kan tage sig af foredragsrækkerne og de øvrige arrangementer. Det blev derfor besluttet, at foredragsrækken indtil videre vil fortsætte i Folkeuniversitet Aarhus-regi. Det betyder, at der både dette efterår og næste forår vil være foredrag, der omhandler temaer som dem, Forum har haft på programmet. Det betyder samtidig, at man skal melde sig til hos Folkeuniversitetet, hvis man er interesseret i foredragsrækkerne, og at man skal betale for foredragsrækkerne hos dem. På den måde bliver det muligt fortsat at tilbyde interessante foredrag inden for vores emneområde. Her i efteråret hedder rækken: ’Videnskaben eller Gud?’. Foredragene holdes på seks mandag aftener (se mere på www.fuau.dk).

Forums arbejdsgrupper fortsætter naturligvis i den form, de selv ønsker, og Forums hjemmeside vil også fremover indeholde oplysninger om kontaktpersoner og informationer om Forums historie og udgivelser.

For at markere afslutningen på Forums mangeårige arbejde og overgangen til den nye form vil vi gerne invitere til et sidste møde efterfulgt af en afskedsreception.

Mødet finder sted fredag den 7. oktober kl. 14.00-16 på Aarhus Universitet, bygning 1441, lokale 010. Efterfølgende reception kl. 16.00-17.30 i samme bygnings foyer.

Alle interesserede er hjerteligt velkomne.

Professor Niels Henrik Gregersen holder en forelæsning om ’Teologi i en naturalistisk tidsalder’, og Forums arbejdsgrupper præsenterer de mest interessante emner, de har beskæftiget sig med i deres historie. Derefter følger reception i foyeren. Arrangementet tilbyder en sidste chance for at opleve den på én gang fagligt engagerede og socialt afslappede stemning, som har præget Forums arbejde i hele dets 31-årige eksistens.

På vegne af programudvalget
Kees van Kooten Niekerk og Marie Vejrup Nielsen


PROGRAM

14:00-14:50
Niels Henrik Gregersen, professor i samtidsteologi samt naturvidenskab, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet:

Teologi i en naturalistisk tidsalder

Igennem mange år har Forum Teologi Naturvidenskab arbejdet med grænsefladerne mellem videnskab og religion. Herunder har naturalismen vist sig som en afgørende udfordring, som allerede Viggo Mortensen tog op i sin disputats. Siden er der udarbejdet mere bløde former for naturalisme, kaldet liberal naturalism i modsætning til strict scientific naturalism. Foredraget vil forholde sig hertil i form af en diskussion af nyere bud på et naturalistisk gudsbegreb og spiritualitet hos filosofferne Mark Johnson og Owen Flanagan

14:50-15:00 Pause

15:00-16:00
Forum Teologi Naturvidenskabs arbejdsgrupper om hhv. fysik, biologi og etik præsenterer hver det mest interessante emne, de har beskæftiget sig med i deres historie.

16:00-17:30
Afskedsreception i foyeren


fredag den 2. september 2011

Det sociologiske samfund

Ny bog:

Steen Nepper Larsen og Inge Kryger Pedersen (red.)
Sociologisk leksikon
Isbn: 9788741203515
Udgivelsesår: 2011
Sider: 800

Dette alfabetiske opslagsværk er det første af sin art og omfang på dansk og indeholder mere end 2500 opslag fra "abduktion" til "årsagssammenhæng".
Opslagene varierer i længde – fra korte koncise definitioner til omfattende beskrivelser af sociologiens grundbegreber, undersøgelsesområder, metoder, videnskabsteori og betydningsfulde teoretikere. Hvad betyder eksempelvis begreberne magt, modernitet, identitet og sammenhængskraft, og hvad har Weber, Foucault, Bourdieu og Habermas tænkt og skrevet? Værket dækker sociologiens internationale bidrag, traditioner og tilgange med inddragelse af særlige danske forhold og for eksempel biografiske opslag om de første sociologer i Danmark. Der er krydsreferencer mellem opslagene, således at læseren henvises til andre opslag, der kan berige den pågældende term.
Opslagene er skrevet af førende danske sociologer og samfundstænkere og er et uundværligt værk for studerende, undervisere og forskere med interesse for samfundet. Sociologien er en ung videnskab, men med mere end halvandet århundrede på bagen er der tale om et bredtfavnende fag i rivende udvikling.
Redaktion:
Steen Nepper Larsen, lektor ved Gnosis - sind og tænkning, DPU, Aarhus Universitet.
Inge Kryger Pedersen, lektor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

"Sociologisk leksikon", med 2.270 opslag, skrevet af 94 danske sociologer og samfundstænkere.
800 sider. 498 kr. Hans Reitzels forlag. Udkommer 1. september 2011.

Læs også omtale her: sprogmuseet.dk


ingen videnskabsteori uden også et sociologisk perspektiv
Læs i leksikonet om bl.a.:
... - viden - vidensdeling - videnskab - videnskabelig revolution - videnskabsetik - videnskabssociologi - videnskabsstudier - videnskabsteori - videnspolitik - videnssamfund - videnssociologi - vidensøkonomi - viljen til viden - virkelighed - ...

Evolution: Hvorfor tror vi på Darwin?

Golden Days festival foredrag:

Evolution: Hvorfor tror vi på Darwin?
Et foredrag om evolutionsteorien - hvordan Darwin fik inspirationen til sin teori, og hvilke strømninger i datidens videnskab, der påvirkede ham.

Den 13. september 2011, kl 20:00
Adresse: LiteraturHaus, Møllegade 7, 2200 København N.
T: 33 32 98 18
Pris:
50 kr. Billetter købes ved indgangen fra kl 19.30

Fysiker og biokemiker Peder Worning vil fortælle, hvordan evolutionen virker, og hvorfor forskere tror så fast på evolutionsteorien. Darwin var meget bevidst om modsætningen mellem evolutionsteorien og skabelsesberetningen, og i "Arternes Oprindelse" beskrev han flere ting i naturen, som han ikke mente kunne forklares med en bibelsk skabelse. Worning vil vise eksempler på, hvordan evolutionen påvirker vores hverdag og forklare, hvorfor nogle arter tilsyneladende udvikler sig meget hurtigere end andre.

Darwin og evolutionsteorien, er det stærkeste eksempel på en modsætning mellem de bibelske tekster og videnskaben. Den står meget klarere end kampen mellem Kopernikanske verdensbillede og pavemagten, fordi Darwins teori er i direkte modstrid med teksten i 1. mosebog.

Evolutionsteorien er stadig til debat i vor tid, i visse amerikanske stater undervises der i bibelhistorie i biologitimerne.

Peder Worning er uddannet som fysiker og biokemiker, og forsker i resistente stafylokokkers DNA på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Ch. Darwin og P. Worning (Fra Golden Days website)
Det er Worning til højre.

torsdag den 1. september 2011

Latouristisk STS italesætter miljøprojekt

Fra DASTS-site : Seminar by Claire Waterton, Centre for Science Studies, Lancaster University
Title:
Purity and Danger:
Re-working and re-framing a polluted lake
through an STS-informed ‘New Collective’.

Seminar at Technologies in Practice, IT University, Tuesday 20 September, 16.00 – 17.30, Room 2A18.

This paper describes research that has emerged from nearly a decade of grassroots activity in a small catchment in the North West of England aimed at improving problems of lake eutrophication. A local forum currently being developed by the local community, members of some relevant institutions, and natural and social scientists was conceived as a ‘new collective’ (Latour 2004), supporting at the same time what Callon and Rabeharisoa (2007) call ‘research in the wild’. This forum, called by its members the ‘Loweswater Care Project’, is made up of local residents, businesses, farmers, ecologists, sociologists, agronomists, environmental agencies and other interested parties. In the paper I will describe it as a social/research technology through which representations of the natural and the social, and their interrelationships in relation to water quality in the lake, can be thickened up and can proliferate, forming the beginnings of future actions.
The research is partly facilitating this new collective, partly examining its unfolding dynamics, partly brokering relationships between different actors, partly aiming to create a forum in which all form of knowledge and expertise are encouraged as valid, without stripping the acutely felt politics of local pollution from debate. The paper highlights the way that the Loweswater Care Project has emerged as a body acutely conscious of the many strong and valid critiques of participation’ in areas of public policy. The project has tried to build upon and even move beyond these critiques. In doing so, it has opened out some new questions and challenges concerning the nature of collective action for the improvement of socio-natural lives.
All are welcome. Please circulate this post to interested friends and colleagues.

Download the poster: http://itu.dk/tip/wp-content/uploads/2011/09/tipseminar_clairewaterton.pdf
Event website: http://itu.dk/tip/?p=1741
Contact: Laura Watts (lauw@itu.dk)
Event information: September 20, 2011, 4:00 pm to 5:30 pm

(For et lignende arrangement, se her )