mandag den 28. november 2011

De særeste ting

Geologisk Museeum

NY PERMANENT UDSTILLING FRA 12. OKT. 2011.
Et enhjørningehorn, lårbensknoglen fra en kæmpe og en hestekæbe indgroet i en trærod. De særeste ting er en ny udstilling på Geologisk Museum, der byder på forunderlige genstande og tilhørende historier fra Danmarks første museum: Museum Wormianum. Udstillingen er bygget op om installationen One Room, som er den anerkendte amerikanske kunstner Rosamond Purcells kunstneriske fortolkning af det gamle museum.

"Med De særeste ting byder vi på originale genstande fra både Museum Wormianum og Det Kongelige Kunstkammer og ikke mindst en række af de kuriøse historier, teorier og tolkninger, man i datiden knyttede til genstandene; at norske lemminger (mus, red.) blev avlet i skyer og faldt ned fra himlen, at paradisfugle blev født uden fødder og levede hele deres liv svævende, og at narhvalens snoede tand stammede fra en enhjørning. De særeste ting er dermed en udstilling, der ikke alene fremviser sære genstande, men som også illustrerer menneskets forhold til og fascination af genstandene", siger Hanne Strager, formidlingschef på Statens Naturhistoriske Museum.

Museum Worminaum blev skabt af lægen Ole Worm i midten af 1600-tallet og bestod først og fremmest af en omfattende samling naturalier - dyr, planter og mineraler fra hele verden. I dag betragtes Museum Wormianum ikke blot som Danmarks første museum, men et af verdens første museer. Efter Ole Worms død overgik samlingen til kongen, Frederik III. Han havde få år forinden, som den første danske konge, oprettet et kunstkammer, og Worms samling indgik fra da af i Det Kongelige Kunstkammer.

Ole Worm udgav også et katalog med beskrivelser af alle sine genstande og forsynede bogen med en tegning af sit museum. Bogens tegning, det berømte kobberstik, har inspireret den amerikanske kunstner Rosamond Purcell til at genskabe Ole Worms museum i kunstinstallation One Room, der også indgår i De særeste ting.

fredag den 25. november 2011

Science Fiction, videnskabs- og civilisationskritik

Civilisationens undergang er nær

- eller er det fiktion?

Klimaforandringer, bioterrorister, gensplejsede organsimer, der går amok og en kultur, hvor afstanden mellem rige og fattige markeres med hegn og bevæbnede vagter. Margareth Atwood leverer i sine to romaer Onyx and Crake og The Year After the Flood en civilisationskritik gennem at skildre et dystopia i en ikke for fjern fremtid.

Litterat og universitetspolitisk frontkæmper Sune Auken går denne eftermiddag sammen med bioetiker og teologisk smagsdommer Mickey Gjerris og Axel Kornerup Hansen, Professor på LIFE med speciale i forsøgsdyr

og diskuterer på baggrund af Atwoods bøger spørgsmål som:

Kan litteraturen hjælpe os til at forstå vores egen fremtid?
Er klima-dystopier blot et dække for naturromantikere?
Skaber Science Fiction litteraturen urealistiske forventninger til og ubegrundet angst for videnskabens muligheder?

Tid: Onsdag d. 14. december 2011 kl. 16.00
Sted: Simeons kirkes menighedslokaler.Sjællandsgade 12b2200 Kbh. N

Der vil være kaffe, the, gløg og kager.

Arr. Forum for Eksistens og Videnskab i samarbejde med Studentermenigheden i København,
Simeon-skt. Johannes Sogn og foreningen ”Ej Blot Til Lyst”

torsdag den 24. november 2011

Nye organisationsformer i offentlige vidensinstitutioner


David Budtz Pedersen forsvarer sin ph.d.-afhandling:


Politisk epistemologi. Om begrundelser, normer og konsekvenser af nye organisationsformer i offentlige vidensinstitutioner

Tid: 25. november 2011 kl. 13.00 - af hensyn til kandidaten lukkes dørene præcis 13.00
Sted: København, Studiestræde 6, Studiegården, Anneks A
Arrangør: Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Bedømmelsesudvalg:
Lektor Jan Faye, formand (Københavns Universitet)
Professor Aant Elzinga (Göteborgs Universitet)
Docent Karen Siune (Aarhus Universitet)
Leder af forsvarshandlingen:
Lektor Maja Horst (Københavns Universitet)


Et antal eksemplarer af afhandlingen er fremlagt til gennemsyn og hjemlån i Det Kgl. Biblioteks information på Københavns Universitet Amager og til gennemsyn på Det Kgl. Biblioteks læsesal Øst, Diamanten samt på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Njalsgade 76.
Et resumme af afhandlingen kan ses her:
http://hum.ku.dk/kalender/2011/november/politisk-epistemologi/Resume.pdf/

H. C. Ørsteds rejsebreve

Videnskabshistorisk Selskab

Indbydelse til foredrag ved:

cand.mag. Karen Jelved
og Professor Andrew D. Jackson
Niels Bohr Institutet, KU

H. C. Ørsteds rejsebreve

tirsdag den 6. december 2011, kl. 17.00
Auditorium 10, H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, 2100 København Ø

Igennem hans lange karriere foretog H. C. Ørsted otte udlandsrejser fra 1800 til 1846, som gav ham mulighed for at møde og arbejde med de største videnskabelige hjerner i Europa. Michael Faraday, Humphry Davy, Joseph Fourier, André Marie Ampère, Carl Friedrich Gauss, og Alexander von Humboldt – for blot at nævne nogle få – var medlemmer af hans videnskabelige kreds.
Hver af disse rejser blev dokumenteret af Ørsted i breve til familie og venner hjemme i Danmark, ofte i form af en rejsedagbog. Ørsteds interesser var langt bredere end naturvidenskab, og i mange af brevene skriver han om kunst, teater, litteratur, filosofi og politik, som ville være af større interesse for de læsere, han havde i tankerne. Derfor er hans møder med Goethe, Victor Hugo og Walter Scott beskrevet i detaljer. Selv om han undertiden beklagede sig, holdt Ørsted af at rejse. Han giver levende beskrivelser af de glæder og de trængsler, en rejsende kunne opleve i den første halvdel af det nittende århundrede, og han udtrykker ofte sin mening om folk og steder, som ikke ville have været anset for passende i et mere offentligt dokument.
H. C. Ørsteds rejsebreve beskriver udviklingen af den verdensanskuelse, der dannede grundlaget for hans videnskabelige arbejder. De vidner om, at naturvidenskaben har været international i mere end to århundreder med personlige kontakter og samarbejde, der ikke hæmmedes af afstand og nationale grænser. Og de viser den bemærkelsesværdige hastighed, hvormed ny videnskabelig viden blev skabt i det nittende århundrede: Tiden mellem Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen og Ampères korrekte teoretiske beskrivelse af hans resultater var kun 16 uger.
Nogle af disse breve blev udgivet af Ørsteds datter Mathilde i 1870 under titlen Breve fra og til H. C. Ørsted. Denne tidligere udgave er præget af rettelser og mange udeladelser, der synes at have haft til hensigt at bevare brevskriverens værdighed. Heldigvis findes de originale breve i Ørsted Samlingen på Det Kongelige Bibliotek i København, og de præsenteres nu i uforkortet form for første gang både på dansk og i en engelsk oversættelse.
H. C. Ørsteds rejsebreve giver et fascinerende personligt vidnesbyrd om hans udvikling både som videnskabsmand og som menneske.

Kl. 16.30 inviterer Selskabet på kaffe, te og frugt i Institut for Matematiske Fags frokoststue, rum 04.4.19 på 4. sal. Efter foredraget vil der blive lejlighed til at spise middag med foredragsholderne for egen regning.

Jesper Lützen, Sekretær

Videnskabelige samarbejder henover jerntæppet under den kolde krig

The Niels Bohr Archive
History of Science Seminar

Fri 9 December 2011, 14.15
Aud. A, Niels Bohr Institute
Blegdamsvej 17, Copenhagen

Zuoyue Wang
California State Polytechnic University, Pomona

Transnational Science and the Cold War:
China, US, and Europe

It is well-known that during the early Cold War the Soviet Union provided much scientific and technological assistance to the People’s Republic of China after the latter’s founding in 1949. Much less has been written about the continuing but sometimes invisible scientific and technological connections that China maintained with the US and Europe, especially following the Sino-Soviet breakup around 1960. This paper will examine these transnational scientific relations across the Iron Curtain, with special attention to China’s interactions with the Niels Bohr Institute, highlighting along the way the roles of western-trained Chinese scientists in the making of transnational science in China during the Cold War.

Zuoyue Wang

Den kolde krig og modstanden mod nukleare prøvesprængninger

The Niels Bohr Archive
History of Science Seminar

Thu 15 December 2011, 14.15
Aud. M, Niels Bohr Institute
Blegdamsvej 21, Copenhagen

D.J. Kinney
Florida State University, Tallahassee

The AEC’s Propaganda Primer:
Revisiting Cold War Atomic Testing in the Arctic

Between 1965 and 1971, the U.S. Atomic Energy Commission fundamentally changed the means by which it represented its activities and the way in which it dealt with public dissent, both in the United States and abroad. By mounting a massive public relations campaign between 1969 and 1971, the AEC sought to suppress the outcry over the proposed nuclear test on Amchitka Island in Alaska. The means by which this effort was undertaken were outlined in an internal document -- a "p.r. primer" -- on public relations and disinformation which had been written in the aftermath of the failed attempt to assuage the protests over the 1969 "Milrow" atomic test.
Through a series of presentations, publications, and propagandistic films, the AEC went about softening the opposition to its activities. The mantra of this effort was stated best by Under Secretary of State Elliot Richardson in a conference call regarding Canadian opposition to the upcoming atomic test: "This is one of those situations like many [in] which the question is a good deal in how the situation is perceived rather than what the real facts are."
These developments are important not only for what they reveal about the AEC and U.S. foreign policy; they also indicate that public opposition to proposed Arctic nuclear tests was a significant factor for starting the environmental movement.

Beslutning om fjernbetjening af kropsmaskiner etc

Lucy Suchman Lecture – Remote Control: Asymmetric entanglements of bodies and machines

This is an invitation for a lecture by Lucy Suchman at the ITU on November 29 at 14 hrs in Aud 1.

Everyone is welcome.

Lucy Suchman is Professor of STS and Sociology at University of Lancaster and Adjunct Professor at the IT University since 2009 (visit her home page here: http://www.lancs.ac.uk/fass/sociology/profiles/31/)

Lecture abstract:
Remote Control: Asymmetric entanglements of bodies and machines
Drawing from recent work in Science and Technology Studies, this talk will explore configurations at the interface of bodies and machines within the danger zones of contemporary war fighting. More specifically, I consider developments in remotely controlled aircraft and robots, devices designed to keep ‘our’ bodies safe, while putting ‘the enemy’ at greater risk. I read media accounts of these initiatives to address a wider problematic regarding recognition and identification in the domain of remotely controlled warfighting. While science fiction and popular culture anxiously anticipate a future of autonomous weapons and robot soldiers, more intimate configurations of human and machine are presently in play in the form of new devices (drone aircraft, battlefield robots) for the projection of action at a distance. While critics rightly direct our attention to questions regarding the ethical and legal status of mechanized decision making, I focus here on a prior question regarding the promise of ‘decision’ itself. Arguably always a fictive prelude to action, the moment of decision becomes further distributed across messy assemblages of sociotechnical mediation that presuppose the recognizability of their objects, at the same time that those objects become increasingly difficult to define.

Event information:
November 29, 2011. 2:00 pm to 3:00 pm
Aud 1., IT University, Copenhagen

4S og EASST konference på CBS okt.2012 om videnskabs- og teknologistudier

from:

Annual Meeting of the Society for Social Studies of Science (4S)

2012: Copenhagen

October 17-20, 2012, Copenhagen Business School, Frederiksberg, Denmark
Held jointly with European Association for the Study of Science and Technology (EASST)

(View the 2011, Cleveland meeting page).

“Design and displacement – social studies of science and technology”

For the Joint 4S/EASST conference 2012 we broadly invite papers that address the dynamics and interrelationships between science, technology and society. Papers which address the meeting’s theme ‘Design and Displacement’ are especially relevant, but papers on any topic in STS are welcome.

‘Design’ has become a key concept across a multitude of disciplinary domains and social spheres. In addition to its traditional ‘aesthetic’ associations, it is now a key term in multiple scientific domains and in diverse technological practices. One can even think of societies and social arrangements being ‘designed’. In science and technology, ‘design’ implies the re-arrangement of materials and ideas for innovative purposes. When newly designed scientific and technical objects enter the world, however, their initial purposes are often displaced.

For decades, STS researchers have been following the practical and political dimensions of science and technology. By focusing on concepts and practices of scientific and technological design at their sites of construction and on their multiple displacements the 2012 conference continues this tradition. By bringing together ‘design’ and ‘displacement’ we want to highlight how scientific and technological design engages with existing socio-technical arrangements in both planned and unplanned ways, facilitating both collaborations and contestations, and generating both order and disorder.

The conference encourages analytic, critical and practical engagement with design and displacement in several ways. First, it points to the need for investigating the relation between design intentions and their displacements, for example as catalysts for change and conflict. It also highlights the importance of investigating design controversies. It locates design practices in broader political contexts, and focuses attention on how design facilitates or hinders social inclusion, locally and globally. The theme ‘Design and Displacement’ invites careful analyses of the way design practices take part in shaping worlds. However, ‘Design and Displacement’ also raises questions around STS as design work and practice-based interventions. In this sense design becomes simultaneously topic and outcome, a situation that raises new questions concerning the role of STS research.

New! Call for Open Panels

As a new initiative, proposals for ‘open panels’ at the 2012 Joint Conference 4S/EASST can now be submitted. The selected open panels will then be included as part of the formal call for papers.

A ‘panel’ is a collection of papers that address a shared theme. Panels are normally submitted at the call for papers as a ‘closed package’ of papers and presentations. The 2012 conference hereby calls for open panels, i.e. panels that have a theme and a responsible anchor-person(s), but which are not already filled up with papers. The purpose of calling for open panels is to stimulate the formation of new networks around topics of interest to the 4S/EASST community and may take inspiration from the conference theme “Design and Displacement”. The selected open panels will be announced as part of the ordinary call for papers to come.

Submit your name, institutional affiliation and a short (maximum 300 words) description of the open panel theme along with a title. Deadline is January 4, 2012. Submit an Open Panel Now.

Proposers of open panels must be prepared to be in contact with the scientific program committee about the final composition of their panels and they must be prepared to chair the panel.

The selected open panels will be included in the call for papers opening January 11, 2012 and thereby allow direct submission of papers to a selected panel.

Exhibitors

The 4S is the oldest and largest scholarly association devoted to studying science, technology and society. The annual meeting attracts over 1,000 scholars. Many attendees look forward to the book exhibit for finding new books for class, for their research, and for staying current in the field. Visit the Exhibitors page for information on how to participate.http://www.4sonline.org/meeting/exhibitors

Mentorship Program

The Mentorship Program has become a popular part of the 4S conference. The goal of the program is to facilitate mentoring of individuals who are new to the conference and/or to 4S. A mentoring relationship assumes a minimum of one conversation at the 4S conference. It is hoped that mentoring relationships will also continue with at least two follow-up phone calls or emails during the following 12 months. We will match new scholars with more experienced scholars and make an effort to assign mentors outside of one's university. We hope that the mentoring project will allow new scholars to feel more at home in the STS community.

Travel Support for Students

Please consult the travel grants page for more information.
http://www.4sonline.org/meeting/travel_grants

Contact Info

For general meeting information and any questions about the program, contact the Scientific Program Chair, Signe Vikkelsø at meeting@4sonline.org.

For technical assistance with the submission or registration process, contact the 4S Webmaster.

Important Dates

  • January 4, 2012: Deadline for submitting open panels
  • January 11, 2012: Abstract submissions open: The deadline for abstract submission I suggest should be: March 11, 2012
  • March 11, 2012: Deadline for submissions of individual papers and session proposals.
  • May 1, 2012: Acceptance notification.

Hugin og Munin nr. 267

Hugin og Munin nr. 267, den 24. november, 2011.Nyhedsbrevet læses på nettet på odinsravne.blogspot.com

Med venlig hilsen Red.


torsdag den 6. oktober 2011

Drevne brugere af elbiler: noget for STS?

Ph.d.-opslag: Everyday practices with Electric Vehicles in the Future Smart Grid

I forbindelse med det internationale forskningsprojekt "Integrating Households in the Smart Grid" (IHSMAG) opslår Statens Byggeforskningsinstitut et ph.d.-stipendiat med titlen "Everyday Practices with Electric Vehicles in the Future Smart Grid". IHSMAG projektet fokuserer på husholdningernes rolle i det "intelligent el-system", og formålet med ph.d.-projektet er at analysere samspillet mellem husholdningers hverdagsliv og brugen af elbiler set i lyset af forestillingen om husholdningerne som aktiv deltager i fremtidens el-system.

Opslaget kan læses her:

http://www.phd.teknat.aau.dk/vacancies/show-vacancy/phd-stipend-in-everyday-practices-with-electric-vehicles-in-the-future-smart-grid--sbi-11084-.cid51125

Der er ansøgningsfrist fredag d. 4. november 2011.

Yderligere oplysninger:
Kirsten Gram-Hanssen, Statens Byggeforskningsinstitut,
tlf. 9940 2291, e-mail: kgh [at] sbi.dk

tirsdag den 4. oktober 2011

Teknologiforståelse i humaniora - legerum og miniværksteder

Fire workshops og en konference om teknologiforståelse i humaniora

I dag er det vigtigere end nogensinde at også humanister på universiteter lærer teknologiforståelse - både i forhold til deres hverdagsliv som undervisere og forskere og i forhold til de kompetencekrav, som også deres studerende vil blive mødt med, når de er færdige.

Det tredje rum er et kompetenceprojekt, som gennemføres på Arts på Aarhus Universitet i efteråret 2011.

Formålet er at åbne for at få humanister til at gå ind i 'det tredje rum', et legerum hvor teknologiforståelse og innovation går hånd i hånd. Folk fra sundhedsvidenskaberne, samfundsvidenskaberne og ikke mindst naturvidenskaberne har den fordel, at teknologiforståelse til en vis grad allerede er bygget ind i deres fagligheder - mens det i dag kun er humanister, der af egen kraft har opbygget teknologiforståelse, der kan ’lege med’. Selvom de humanister, der har bevæget sig i STS (Science and Technology feltet), har opbygget en mere funderet teknologiforståelse, bliver denne sjældent sat i spil i forhold til de humanistiske fagligheder.

I efteråret 2011 gennemføres således fire workshops og en konference for forskere og studerende. Tre workshops gennemføres på Campus Aarhus mens den sidste workshop og den afsluttende konference gennemføres på Campus Emdrup.

Teknologi vil blive bredt præsenteret af en vifte af oplægsholdere, der på forskellig vis har krydset mellem teknologi og humaniora – og alle oplæg har særligt henblik på hvordan humanister kan få noget ud af en udbygget ’technological literacy’.

Hver workshop består af en åben forelæsning for alle interesserede efterfulgt af to parallelle miniværksteder, hvor der i alt er 30 pladser pr. gang. Miniværkstederne er både være en introduktion/inspiration til hvad forskellige teknologier kan i koblingen med humanistiske forskning og en mulighed for at få konkrete svar på konkrete udfordringer, som de enkelte forskere og studerende står med. Tilmelding til workshops og foregår efter først til mølle princippet. Til hvert workshop følger forskellige bøger, som udleveres gratis til deltagerne, og der er gratis frokost.

Den afsluttende konference finder sted på DPU, AU, Tuborgvej 164, 2400 København. Den er for alle, der har deltaget i de tre workshops og desuden åben alle andre interesserede.

Forløb
Workshops
Det Tredje Rum kører af stablen oktober-december 2011. Der er et begrænset antal pladser og tilmelding er derfor obligatorisk. Tilmeldinger følger ’først til mølle’-princippet. Hvert arrangement består af en åben forelæsning for alle interesserede og en efterfølgende workshop for et begrænset antal deltagere. Tilmelding til workshops foregår efter først til mølle princippet.

Tilmelding til de enkelte workshops og den afsluttede konference, kan ske via links i boksen til højre på denne side.

De tre workshops i Campus Aarhus besøges af forskere fra Campus Emdrup i København og omvendt vil workshoppen på Campus Emdrup i København være domineret af forskere fra Campus Aarhus. På den afsluttende konference i København deltager forskere fra både Campus Aarhus og Campus Emdrup.

Alle deltagerne i miniværkstederne vil gratis modtage en bog, knyttet til workshoppens forskellige overordnede tematikker.

Program
Hver workshop følger samme program:

9.00-9.30:
kaffe og croissant

9.30-10.30:
Åben forelæsning for alle interesserede ved forskere med forskellige perspektiver på teknologiforståelse

10.40-13.00:
2 parallelle miniværksteder med plads til 30 deltagere med ’teknologi-undervisere’, der præsenterer teknologier med relevans for humanistisk forskning fx videobriller, mindmap-programmer, weblogs i undervisningen, videostreaming. Det er være to forskellige ’emner’ pr. gang. Seminarerne er en introduktion/inspiration til hvad forskellige teknologier kan i koblingen med humanistiske forskning og en mulighed for at deltagerne kan få konkrete svar på de udfordringer, som de enkelte forskere/undervisere står med.

13.00
Fælles opsummering og en afsluttende gratis frokost

Senest 14 dage forinden kan de udvalgte deltagere indsende konkrete spørgsmål til oplægsholderne, hvis de har noget helt konkret, de gerne vil have en uddybende introduktion til. Der er dog ingen garanti for, at alle spørgsmål vil blive behandlet på seminaret.

:-) :-) :-)

Aarhus: Workshop I, 25. oktober

The Shock of the Old: Technology and Global History since 1900
Sted: Richard Mortensen salen, Aarhus Universitet

Oplægsholdere: Professor Cathrine Hasse, Professor Hans Siggaard Jensen og Post.doc. Jamie Wallace

Læs mere om programmet og tilmeld dig her

Aarhus: Workshop II, 8. november

Visuel kulturpædagogik som undervisningskompetence

Sted: Richard Mortensen salen, Aarhus Universitet

Oplægsholdere: Professor Cathrine Hasse, Lektor Mie Buhl og Lektor Lisa Gjedde

Læs mere om programmet og tilmeld dig her

Aarhus: Workshop III, 15. november

Teknologi og forskningserfaringer
Sted: Richard Mortensen salen, Aarhus Universitet

Oplægsholdere: Professor Cathrine Hasse, Lektor Lisa Gjedde og Post.doc Jamie Wallace

Læs mere om programmet og tilmeld dig her

Emdrup, Kbh.: Workshop IV, 22. november

Teknologi og Sundhed
Sted: Auditorium D169, DPU, AU Campus Emdrup

Oplægsholdere:Professor Cathrine Hasse, Lektor Claus Bossen og Ph.d. stipendiat Kasper Schiølin

Læs mere om programmet og tilmeld dig her

Konference i Emdrup

Konference om teknologiforståelse i humaniora, 6. december

Sted: Festsalen, Emdrupvej, Campus København, Aarhus Universitet

Tid: 11-14.30

Oplægsholdere: Professor Cathrine Hasse, professor Hans Siggaard, professor Don Ihde, John R. Dakers, Lektor Finn Olesen, professor Helle Mathiasen og professor Jacob Wamberg

Læs mere om programmet og tilmeld dig her

Workshop 1: Overvågningsteknologi og Overvågningskultur
(I forbindelse med konferencen 6. december)

Tid: 14.30-16.00

Oplægsholdere Lektor Peter Lauritsen og Ph.d. stipendiat Jørgen Tietze

Miniværksteder: Anders Albrechtslund, "Lokationsbaseret selv-overvågning" og Ask Risom Bøge "Biometrisk overvågning". Læs mere her

Kun 30 pladser og derfor separat tilmelding

Tilmeld dig workshoppen på konferencen her

Workshop 2: Personlige læringsmiljøer
(I forbindelse med konferencen 6. december)

Tid: 14.30-16.00

Oplægsholdere: Lektor Christian Dalsgaard og Christian Winther Bech, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Kun 30 pladser og derfor separat tilmelding

Tilmeld dig workshoppen på konferencen her

Kristendom eller fordom på prøve i Videnskabscafeen

KafCaféen, København, 10. oktober 2011 kl. 20.00-21.30

Kristendom og demokrati

Er kristendom en forudsætning for demokrati?
Og skal vi så ikke forvente demokrati i Mellemøsten?

Det fremføres ofte, at både demokratiet og idealerne om individuel frihed og tro på menneskets ligeværd har deres rod i kristendommen, og tilsvarende at det vil være meget problematisk at forene islam med demokrati og lighedstænkning. Hvis det er rigtigt, tegner det skidt for det arabiske forår – men er det rigtigt?

Kom og deltag i debatten med:
  • Frederik Stjernfelt, professor i kognitiv semiotik ved Aarhus Universitet
  • Henrik Gade Jensen, projektleder ved CEPOS
  • Tim Jensen, religionshistoriker, lektor ved Syddansk Universitet
Tid & Sted
· Mandag d. 10. oktober, kl. 20.00-21.30
· Kafcafeen, CaféTeatret, Skindergade 3 i København

Gratis entre – alle er velkomne!

Venlig hilsen
Anne Lykkeskov (videnskabscafeerne)

Tyske kimærer og nye nyheder fra etisk råd

Tysklands etiske råd udgiver rapport om kimærer
04.10.2011
Det Etiske Råd i Tyskland er netop kommet med en ny rapport om kimærer. En kimære er et blandingsvæsen, der indeholder celler fra flere organismer (fx menneske og dyr). Det er den sjette rapport, der er blevet udgivet om emnet siden 2005

Læs flere nyheder fra Etisk Råd her:onsdag den 28. september 2011

Hugin og Munin nr. 266

Kære HogM-læsere,

det er vist ved at være på tide at kaste et blik på arrangementer o.a. i de næste dage og uger:


Har vi glemt et og andet, så send os en besked, og vi lægger det på bloggen ssss (så snart som muligt). Redaktionen modtager gerne bog- og artikelomtaler.

Nyhedsbrevet læses på nettet på odinsravne.blogspot.com

Med venlig hilsen Red.

Værdier for god forskning

Artikelomtale:

Den amerikanske uddannelsesforsker med matematisk baggrund, Melissa Anderson, har publiceret et interessant studie, hvor hun sammen med sine kolleger på baggrund af fokusgruppeinterview og en større spørgeundersøgelse af flere tusind amerikanske forskere indenfor forskellige discipliner forsøger at afdække hvilke 'værdier' eller normer for god videnskab, forskerne bekender sig til. Jeg har lavet en mere indgående omtale af studiet her:


I andre studier af samme forskergruppe undersøges omfanget af snyd og svindel i forskningen, og om dette hænger sammen med om 'klimaet' på det lokale institut eller universitet er mere eller mindre konkurrencebetonet. Meget tankevækkende.

med venlig hilsen
Claus Emmeche

ps, her er et udvalg af gruppens arbejde; det er 2010-artiklen som introduceres her:

Louis, K. S., Anderson, M. S., & Earle, J. (1994). Disciplinary and departmental effects on observations of faculty and graduate student misconduct. The Journal of Higher Education, 65, 331–350.

Louis, K. S., Anderson, M. S., & Rosenberg, L. (1995). Academic misconduct and values: The department’s influence. Review of Higher Education, 18(4), 393–422.

Martinson, B. C., Anderson, M. S., & De Vries, R. (2005). Scientists behaving badly. Nature, 435, 737–738.

De Vries, R., Anderson, M. S., & Martinson, B. C. (2006). Normal misbehavior: Scientists talk about the ethics of research. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 1(1), 43–50.

Martinson, B. C., Anderson, M. S., Crain, A. L., & De Vries, R. (2006). Scientists’ perceptions of organizational justice and self-reported misbehaviors. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 1(1), 51–66.

Anderson, M. S., Ronning, E. A., De Vries, R., & Martinson, B. C. (2007). The perverse effects of competition on scientists’ work and relationships. Science and Engineering Ethics, 13(4), 437–461.

Anderson, Melissa S., Emily A. Ronning, Raymond De Vries & Bryan Martinson (2010). Extending the Mertonian norms: Scientists' subscription to norms of research. The Journal of Higher Education 81(3): 366-393.


Livstegn i Esbjerg

Esbjerg Kunstmuseum har hermed fornøjelsen at invitere til åbning af udstillingen

LIVS
TEGN

Kurateret af Morten Skriver og Jesper Hoffmeyer

Fredag den 30. september kl. 17.30-19.00

Udstillingen er den tredje af fire udstillinger i museets forsknings- og udstillingsserie
Kunst i kontekst.

Ideen bag projektet er at bringe hverdagen ind på kunstmuseet. Således fokuserer hver udstilling på et område, som vi alle er fortrolige med.

I Livstegn kombineres billedkunsten med naturens elementer.

Udstillingsprojektet er støttet af
Claus Sørensens Fond, Lida og Oskar Nielsens Fond og Knud Højgaards Fond.
Forskningsprojektet har fået støtte fra Kulturministeriets Provinspulje, Ribe Amt, Lida og Oskar Nielsens Fond, Claus Sørensens Fond, Esbjerg Fonden, Novo Nordisk Fonden og Kulturarvsstyrelsen.

lørdag den 24. september 2011

Teknologifilosofi med Don Ihde

Department of Cultural Sciences
Lund University

History of Ideas and Sciences
Advanced Seminar in Contemporary Continental Thought

Don Ihde
Distinguished professor of philosophyStony Brook University, NY

Introduction to
the Philosphy of Technology

Time: 5th of October 2011, at 14.00

Place: room 201, kulturanatomen
Biskopsgatan 7, 223 62 Lund

Datadrevet videnskabsfilosofi

WORKSHOP:
EMPIRICAL PHILOSOPHY OF SCIENCE --
QUALITATIVE METHODS
Sandbjerg (Denmark), March 21-23, 2012

Call for Papers
Conference venue: Sandbjerg Estate, Denmark (http://www.sandbjerg.dk/eng/welcome.aspx)
Keynote Speakers: Nancy Nersessian (Georgia Institute of Technology), Lisa Osbeck (University of West Georgia), Erika Mansnerus (London School of Economics), Hauke Riesch (Imperial College London)

Organizers: Hanne Andersen (Aarhus University), Susann Wagenknecht (Aarhus University)

The workshop seeks to explore the benefits and challenges of an empirical philosophy of science: What do philosophers gain from empirical work? How can empirical research help to develop philosophical concepts? How do we integrate philosophical frameworks and empirical research? What constraints do we accept when choosing an empirical approach? What constraints does a pronounced theoretical focus impose on empirical work?

Qualitative methods such as interviewing, fieldwork and qualitative text analysis gain increasingly appeal among philosophers of science. More and more scholars in philosophy resort to empirical work in order to study scientific practice. At the same time, the results produced through empirical work are very different from those gained through the kind of introspective conceptual analysis more typical of philosophy. Empirical work based on qualitative methods has a long and rich research tradition rooted in the social sciences. The use of qualitative methods in philosophy of science therefore also brings philosophers in close contact with philosophically inclined social scientists studying science.

This workshop will provide participants with the opportunity to explore some of the methodological, conceptual and practical challenges of conducting qualitative empirical work with philosophy of science. The discussion will focus on recently accomplished or ongoing research projects, and will address questions concerning the quality of empirical work and its explanatory power and theoretical significance for philosophy of science. In order to ensure a comprehensive discussion we invite papers both from scholars in philosophy and the social sciences who study scientific practice with the help of empirical methods. Of particular interest are submissions that introduce examples of empirical work in philosophy of science, discuss first-hand experiences with qualitative methods and/or provide reflections upon the scope of an empirical philosophy of science.

To apply: Proposals for papers (in either Word or pdf format) should include title, an abstract of ~800 words as well as the participant’s name, e-mail, phone and institutional affiliation.
Deadline for the submission of abstracts: November 15, 2011. Decisions will be announced by December 1, 2011.

Please send submissions to: Susann Wagenknecht / su.wagen@ivs.au.dk

Conference fee: The all-inclusive conference fee (415 Euro) will cover accommodation and food at Sandbjerg Estate for March 21-23, 2012. An additional night’s accommodation and breakfast can be booked for 118 Euro per person. PhD students can apply for a 50% reduction. Please contact Susann Wagenknecht regarding availability.
Click here for a printer-friendly pdf version of our call for papers.
Travel details: The conference venue, the Sandbjerg Conference Centre, is located near Sønderborg in Southwest Denmark.
By train: The conference centre is situated 6 km from Sønderborg Railway Station. We recommend to take a direct train from Copenhagen (Airport) to Sønderborg.
By plain: Convenient airports are located in Copenhagen (DK), Billund (DK) and Hamburg (D).
Further information for traveling by car can be found here. In addition, we are happy to help you individually with planning your journey to Sandbjerg.onsdag den 21. september 2011

Forskningsetik i samfundsvidenskab

Forum for Samfundsvidenskabernes Videnskabsteori
Foredragsrækken efterår 2011: Forskningsetik

Efterårets foredragsrække ser nærmere på to forskningsetiske forhold. Det første er samfundsforskerens pligt til at følge normerne for god videnskabelig praksis. Det andet er samfundsforskerens pligt til etisk hensyntagen over for de mennesker, hvis liv og færden gøres til genstand for forskningen.

Claus Emmeche (Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, KU)
”Normer for samfundsvidenskab i videnskabspolitisk lys”
Tirsdag d. 27. september kl.15.15 – 17.00
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Østerfarimagsgade 5, lokale 22.0.19

Steffen Jöhncke (Institut for Antropologi, KU)
”Etik i anvendelsesorienteret forskning – mellem nytteværdi og samfundskritik”
Tirsdag d. 18. oktober kl. 15:15 – 17:00
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Østerfarimagsgade 5, lokale 7.0.34

Svend Kreiner (Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU)
”Om forskningsetiske udfordringer for kvantitativ forskning illustreret med eksempler fra erfaringer med komparative studier af resultater af pædagogiske testresultater i forskellige lande”
Tirsdag d. 8. november kl. 15:15 – 17:00
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Østerfarimagsgade 5, lokale 2.1.36

Tine Tjørnhøj-Thomsen (Statens Institut for Folkesundhed, SDU)
“Forskningsetiske udfordringer i kvalitativ forskning”
Mandag d. 5. december kl. 15:15 – 17:00
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Østerfarimagsgade 5, lokale 2.0.63


Der står mere om de enkelte foredrag på www.samfil.dk. Kommentarer er som altid meget velkomne!

Sanselige objekter i tilfælde af afbud

En international workshop på temaet The Sensuous Object afholdes på Medicinsk Museion torsdag 29. - fredag 30. september:
Desværre er workshoppen nu helt fuldtegnet, men der findes en venteliste i tilfælde af afbud.

For adgang til abstracts, kontakt postdoc Lucy Lyons, lucyly [at] sund.ku.dk eller +45 5194 8068.

Thomas Söderqvist
Medicinsk Museion

lørdag den 17. september 2011

Biosemiotikkens kulturvidenskabelige implikationer

Guest lecture at the Department of International Culture and Communication Studies

Paul Cobley, London Metropolitan University

A new paradigm for communications and culture: the implications of biosemiotics

Human agents are today commonly conceptualized as the sites of sometimes competing identities which are constituted by gender, class, ethnicity, sexuality, nation, region, occupation, economy, mode of production, and other bases for power relations. But is it possible to see human agency as constituted by a wider set of determining forces than those discerned in the Polis? This paper will focus on the cultural implications of biosemiotics, considering the extent to which biosemiotics amounts to an “epistemological break” with modern modes of conceptualizing the world. To some extent, the paper will offer a series of footnotes to points made in the work of Jesper Hoffmeyer. It will be argued that the move towards ‘agency’ represented in biosemiotics represents the potential for one of the most thoroughgoing shifts that cultural analysis has yet seen. In particular, the paper will consider the reconfiguration of the role of the subject and its consequences for understanding ethics, communication and the crisis in contemporary capitalism.

Paul Cobley is Professor of Semiotics and Communications at London Metropolitan University. His recent books include The Media: An Introduction (2009), Realism for the 21st Century: A John Deely Reader (2009), The Routledge Companion to Semiotics (2010) and “Semiotics Continues to Astonish”: Thomas A. Sebeok and the Doctrine of Signs (2011) among others. He co-edits two journals, Subject Matters and Social Semiotics, and is associate editor of Cybernetics and Human Knowing. He is the series editor of Routledge Introductions to Media and Communications, co-series editor (with Kalevi Kull) of Semiotics, Communication and Cognition (Mouton de Gruyter) and co-editor (with Peter J. Schulz) of the 22-volume Handbook of Communication Sciences (de Gruyter). He was elected Vice-President of the International Association for Semiotic Studies in 2009.

Time and place:
22 September, 2011
14.00 - 15.30

Copenhagen Business School
Room SV.052
Dalgas Have 15,
2000 Frederiksberg

Organized by:
The Department of International Culture and Communication Studies
and
The Center for Language, Cognition and Mentality

Registration: All are welcome, no registration

Further information: Please contact Søren Brier
sb.ikk@cbs.dk

tirsdag den 13. september 2011

Ph.D.-job i Uppsala: Videnskabs- og idehistorie

[fra DASTS]

The Department for History of Science and Ideas, Uppsala University, announces two 4-year PhD positions.

The origins of the department go back to the inauguration of the first chair in Idé- och lärdomshistoria in 1932. Since then the department has expanded enormously and meanwhile an additional chair in History of Science with its own research unit, Office for History of Science has been established. Currently the whole department employs 20 teachers/researchers and 11 Ph.D.-students. History of science and ideas is taught at the undergraduate level, master’s level and at Ph.D. level. Moreover as to research, members currently undertake a broad range of research topics including History of Science, History of Philosophy, History of Medicine, Cultural History and Media History.

Research proposals in any of these fields are most welcome. Successful candidates will pursue their doctoral studies full-time and are expected to participate actively in departmental activities, by attending seminars, etc. The position might also entail teaching and other assignments. The working language in the Department is Swedish, in the Office it is English, however reading understanding and oral knowledge of Swedish is expected within the first year. Hence research could be conducted in both languages. The positions are available from 2012-02-01.

During the first year, the successful candidates will receive “utbildningsbidrag”, which represents a salary of currently 15 500 sek/month. During the following years, s/he will hold a “doktorandanställning” where the starting salary currently is 21 700 sek/month. The latter position is a proper employment the holder of which qualifies for the standard Swedish social benefits, such as paid parental leave.

Please note that admission for the PhD at Uppsala University is highly competitive and that a Masters Degree in the Humanities or Sciences or equivalent at the time of application is a prerequisite for a successful application.

Local guidlines (in Swedish) and more information about the studies can be found on http://regler.uu.se and http://www.idehist.uu.se/FoUplanmaj2007.pdf.

Your application should include (a) a brief CV, outlining your academic progress to date; (b) a statement (of no more than 3000 words) outlining your proposed research;
(c) a copy of your MA thesis; and (d) the name and address (including e-mail address) of two referees that are familiar with your work. Deadline for submitting an application is September 30th, 2011.

For further information contact Head of Department Torbjörn Gustafsson Chorell +46-18-4717677 e-mail: torbjorn.gustafsson-chorell@idehist.uu.se, Director of graduate studies Professor Sven Widmalm +46-18-4711581 e-mail: sven.widmalm@idehist.uu.se or Professor of History of Science Otto Sibum phone +46-18-4711480 e-mail Otto.Sibum@idehist.uu.se. The trade union representatives are Anders Grundström, Saco (the Swedish Confederation of Professional Associations), phone +46-18-4715380 and Carin Söderhäll, TCO/ST (the Swedish Confederation of Professional Employees), phone +46- 18-4711996, Stefan Djurström, Seko (the Union of Service and Communication Employees), phone +46-18-471-3315.

You are welcome to submit your application no later than 30th September 2011, UFV-PA 2011/2221. To apply visithttp://www.personalavd.uu.se/ledigaplatser/2221PhD.html

fredag den 9. september 2011

Forum Teologi Naturvidenskab - afsluttende møde og afskedsreception

Afsluttende møde den 7. oktober
Forum Teologi Naturvidenskab har eksisteret siden 1980 og har igennem årene gennemført en lang række foredrag og symposier. Derudover har Forum udgivet mange skrifter. Den seneste kan hentes her på hjemmesiden.

Igennem længere tid har Forums planlægningsgruppe overvejet, hvordan Forums arbejde kan fortsætte fremover, da der ikke længere er ansatte ved teologi, der kan tage sig af foredragsrækkerne og de øvrige arrangementer. Det blev derfor besluttet, at foredragsrækken indtil videre vil fortsætte i Folkeuniversitet Aarhus-regi. Det betyder, at der både dette efterår og næste forår vil være foredrag, der omhandler temaer som dem, Forum har haft på programmet. Det betyder samtidig, at man skal melde sig til hos Folkeuniversitetet, hvis man er interesseret i foredragsrækkerne, og at man skal betale for foredragsrækkerne hos dem. På den måde bliver det muligt fortsat at tilbyde interessante foredrag inden for vores emneområde. Her i efteråret hedder rækken: ’Videnskaben eller Gud?’. Foredragene holdes på seks mandag aftener (se mere på www.fuau.dk).

Forums arbejdsgrupper fortsætter naturligvis i den form, de selv ønsker, og Forums hjemmeside vil også fremover indeholde oplysninger om kontaktpersoner og informationer om Forums historie og udgivelser.

For at markere afslutningen på Forums mangeårige arbejde og overgangen til den nye form vil vi gerne invitere til et sidste møde efterfulgt af en afskedsreception.

Mødet finder sted fredag den 7. oktober kl. 14.00-16 på Aarhus Universitet, bygning 1441, lokale 010. Efterfølgende reception kl. 16.00-17.30 i samme bygnings foyer.

Alle interesserede er hjerteligt velkomne.

Professor Niels Henrik Gregersen holder en forelæsning om ’Teologi i en naturalistisk tidsalder’, og Forums arbejdsgrupper præsenterer de mest interessante emner, de har beskæftiget sig med i deres historie. Derefter følger reception i foyeren. Arrangementet tilbyder en sidste chance for at opleve den på én gang fagligt engagerede og socialt afslappede stemning, som har præget Forums arbejde i hele dets 31-årige eksistens.

På vegne af programudvalget
Kees van Kooten Niekerk og Marie Vejrup Nielsen


PROGRAM

14:00-14:50
Niels Henrik Gregersen, professor i samtidsteologi samt naturvidenskab, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet:

Teologi i en naturalistisk tidsalder

Igennem mange år har Forum Teologi Naturvidenskab arbejdet med grænsefladerne mellem videnskab og religion. Herunder har naturalismen vist sig som en afgørende udfordring, som allerede Viggo Mortensen tog op i sin disputats. Siden er der udarbejdet mere bløde former for naturalisme, kaldet liberal naturalism i modsætning til strict scientific naturalism. Foredraget vil forholde sig hertil i form af en diskussion af nyere bud på et naturalistisk gudsbegreb og spiritualitet hos filosofferne Mark Johnson og Owen Flanagan

14:50-15:00 Pause

15:00-16:00
Forum Teologi Naturvidenskabs arbejdsgrupper om hhv. fysik, biologi og etik præsenterer hver det mest interessante emne, de har beskæftiget sig med i deres historie.

16:00-17:30
Afskedsreception i foyeren


fredag den 2. september 2011

Det sociologiske samfund

Ny bog:

Steen Nepper Larsen og Inge Kryger Pedersen (red.)
Sociologisk leksikon
Isbn: 9788741203515
Udgivelsesår: 2011
Sider: 800

Dette alfabetiske opslagsværk er det første af sin art og omfang på dansk og indeholder mere end 2500 opslag fra "abduktion" til "årsagssammenhæng".
Opslagene varierer i længde – fra korte koncise definitioner til omfattende beskrivelser af sociologiens grundbegreber, undersøgelsesområder, metoder, videnskabsteori og betydningsfulde teoretikere. Hvad betyder eksempelvis begreberne magt, modernitet, identitet og sammenhængskraft, og hvad har Weber, Foucault, Bourdieu og Habermas tænkt og skrevet? Værket dækker sociologiens internationale bidrag, traditioner og tilgange med inddragelse af særlige danske forhold og for eksempel biografiske opslag om de første sociologer i Danmark. Der er krydsreferencer mellem opslagene, således at læseren henvises til andre opslag, der kan berige den pågældende term.
Opslagene er skrevet af førende danske sociologer og samfundstænkere og er et uundværligt værk for studerende, undervisere og forskere med interesse for samfundet. Sociologien er en ung videnskab, men med mere end halvandet århundrede på bagen er der tale om et bredtfavnende fag i rivende udvikling.
Redaktion:
Steen Nepper Larsen, lektor ved Gnosis - sind og tænkning, DPU, Aarhus Universitet.
Inge Kryger Pedersen, lektor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

"Sociologisk leksikon", med 2.270 opslag, skrevet af 94 danske sociologer og samfundstænkere.
800 sider. 498 kr. Hans Reitzels forlag. Udkommer 1. september 2011.

Læs også omtale her: sprogmuseet.dk


ingen videnskabsteori uden også et sociologisk perspektiv
Læs i leksikonet om bl.a.:
... - viden - vidensdeling - videnskab - videnskabelig revolution - videnskabsetik - videnskabssociologi - videnskabsstudier - videnskabsteori - videnspolitik - videnssamfund - videnssociologi - vidensøkonomi - viljen til viden - virkelighed - ...

Evolution: Hvorfor tror vi på Darwin?

Golden Days festival foredrag:

Evolution: Hvorfor tror vi på Darwin?
Et foredrag om evolutionsteorien - hvordan Darwin fik inspirationen til sin teori, og hvilke strømninger i datidens videnskab, der påvirkede ham.

Den 13. september 2011, kl 20:00
Adresse: LiteraturHaus, Møllegade 7, 2200 København N.
T: 33 32 98 18
Pris:
50 kr. Billetter købes ved indgangen fra kl 19.30

Fysiker og biokemiker Peder Worning vil fortælle, hvordan evolutionen virker, og hvorfor forskere tror så fast på evolutionsteorien. Darwin var meget bevidst om modsætningen mellem evolutionsteorien og skabelsesberetningen, og i "Arternes Oprindelse" beskrev han flere ting i naturen, som han ikke mente kunne forklares med en bibelsk skabelse. Worning vil vise eksempler på, hvordan evolutionen påvirker vores hverdag og forklare, hvorfor nogle arter tilsyneladende udvikler sig meget hurtigere end andre.

Darwin og evolutionsteorien, er det stærkeste eksempel på en modsætning mellem de bibelske tekster og videnskaben. Den står meget klarere end kampen mellem Kopernikanske verdensbillede og pavemagten, fordi Darwins teori er i direkte modstrid med teksten i 1. mosebog.

Evolutionsteorien er stadig til debat i vor tid, i visse amerikanske stater undervises der i bibelhistorie i biologitimerne.

Peder Worning er uddannet som fysiker og biokemiker, og forsker i resistente stafylokokkers DNA på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Ch. Darwin og P. Worning (Fra Golden Days website)
Det er Worning til højre.

torsdag den 1. september 2011

Latouristisk STS italesætter miljøprojekt

Fra DASTS-site : Seminar by Claire Waterton, Centre for Science Studies, Lancaster University
Title:
Purity and Danger:
Re-working and re-framing a polluted lake
through an STS-informed ‘New Collective’.

Seminar at Technologies in Practice, IT University, Tuesday 20 September, 16.00 – 17.30, Room 2A18.

This paper describes research that has emerged from nearly a decade of grassroots activity in a small catchment in the North West of England aimed at improving problems of lake eutrophication. A local forum currently being developed by the local community, members of some relevant institutions, and natural and social scientists was conceived as a ‘new collective’ (Latour 2004), supporting at the same time what Callon and Rabeharisoa (2007) call ‘research in the wild’. This forum, called by its members the ‘Loweswater Care Project’, is made up of local residents, businesses, farmers, ecologists, sociologists, agronomists, environmental agencies and other interested parties. In the paper I will describe it as a social/research technology through which representations of the natural and the social, and their interrelationships in relation to water quality in the lake, can be thickened up and can proliferate, forming the beginnings of future actions.
The research is partly facilitating this new collective, partly examining its unfolding dynamics, partly brokering relationships between different actors, partly aiming to create a forum in which all form of knowledge and expertise are encouraged as valid, without stripping the acutely felt politics of local pollution from debate. The paper highlights the way that the Loweswater Care Project has emerged as a body acutely conscious of the many strong and valid critiques of participation’ in areas of public policy. The project has tried to build upon and even move beyond these critiques. In doing so, it has opened out some new questions and challenges concerning the nature of collective action for the improvement of socio-natural lives.
All are welcome. Please circulate this post to interested friends and colleagues.

Download the poster: http://itu.dk/tip/wp-content/uploads/2011/09/tipseminar_clairewaterton.pdf
Event website: http://itu.dk/tip/?p=1741
Contact: Laura Watts (lauw@itu.dk)
Event information: September 20, 2011, 4:00 pm to 5:30 pm

(For et lignende arrangement, se her )