tirsdag den 11. januar 2011

På kant med klodens klima

Bogomtale:

Dr. theol. Ole Jensens nye bog,
På kant med klodens klima.
Om behovet for et ændret natursyn

Forlaget Anis, er en lidenskabeligt forsvarstale for en intakt biosfære. Forfatteren sætter fingeren på det ømmeste punkt – det i realiteten brutale natursyn, som ligger under alt, hvad vi foretager os i økonomi, produktion og forbrug: At naturen er til for vores skyld alene, og at vi har lov at gøre med den, hvad vi kan komme af sted med. Resultatet ser vi nu med artsdecimering og varmestigning.

Uden et fundamentalt forandret natursyn er alle andre tiltag mod klimakrisen blot symptombehandling.

Det er nyt i menneskehedens historie, at mennesket kan forstyrre naturens vitaleste balancer. Det udfordrer indgroede forestillinger om fortsat vækst – man kan ikke vokse uendeligt på endelig plads.

Vi må genlære agtelsen for naturen som de ”håndgribelige miraklers” verden (Johannes V. Jensen). Vi må indlære en hidtil ukendt sans for det uerstattelige. Vi må oplære os i selvbegrænsningens kunst.

I 1976 skrev Ole Jensen miljø-klassikeren I vækstens vold. Økologi og religion. Vi er stadig på kollisionskurs med klodens natur – og nu også dens klima.

Bogen præsenteres ved en reception på udgivelsesdagen den 20. januar 2011 kl. 16-17, hvor alle interesserede er velkomne. Adresse:
Forlaget Anis, Frederiksberg Allé 10, 1820 Frederiksberg C