fredag den 11. februar 2011

Videnskabsteori i en erhvervskontekst

bogomtale:
Videnskab i virkeligheden
- en grundbog i videnskabsteori
Af Andreas Beck Holm
257 sider • vejl. pris 332 kr.
ISBN: 978-87-593-1506-4
1. udgave 2011 Samfundslitteratur

Vidensarbejderen spiller en central rolle som bindeled mellem videnskabens teoretiske og erhvervslivets praktiske niveauer. I sin nye bog udpeger Andreas Beck Holm videnskabsteorien som en forudsætning for denne rolle. Og med eksempler hentet fra blandt andet erhvervskommunikation, management og marketing viser han, hvordan videnskabsteoretiske indsigter lader sig overføre til vidensarbejderens dagligdag i virksomheder og organisationer.

At være vidensarbejder betyder ikke først og fremmest at man har viden, men at man kan arbejde kritisk og reflekteret med den, påpeger Andreas Beck Holm. Forudsætningen for at vidensarbejderen kan stille relevante kritiske spørgsmål til sin egen og andres viden og til de problemstillinger, han møder i det daglige arbejde, er videnskabsteorien.

Videnskab i virkeligheden er tænkt og skrevet som en videnskabsteoretisk introduktion til studerende på landets handelshøjskoler. Det afspejler sig i dens praktiske eksempler, som altovervejende er hentet fra fag som erhvervskommunikation, økonomi, management og marketing.

Bogen tager afsæt i de studerendes fremtid som vidensarbejdere. Den kombinerer en grundig gennemgang af videnskabsteoretiske positioner og problemstillinger med en perspektivering til vidensarbejdernes udfordringer i virksomheder og organisationer og til, hvordan de studerende selv kan arbejde med teorierne.

Videnskab i virkeligheden anlægger en bred definition på videnskabsteori, som ikke blot omfatter filosofiske, men også eksempelvis videnssociologiske problemstillinger. Bogen er bygget op omkring nogle af de væsentligste videnskabsteoretiske skoler. Positioner, emner og forfattere er således valgt ud fra deres tematiske sammenhæng, og i endnu højere grad for deres uomgængelighed i en samfundsvidenskabelig kontekst

Andreas Beck Holm (f. 1973) er cand.mag. i filosofi og fransk og ph.d. i filosofi fra Aarhus Universitet. Til daglig underviser han i videnskabsteori, metode og virksomhedsetik ved Handelshøjskolen i Aarhus. Han er forfatter til en række artikler og bøger om social- og samfundsteori.

Læs mere om bogen her