torsdag den 6. oktober 2011

Drevne brugere af elbiler: noget for STS?

Ph.d.-opslag: Everyday practices with Electric Vehicles in the Future Smart Grid

I forbindelse med det internationale forskningsprojekt "Integrating Households in the Smart Grid" (IHSMAG) opslår Statens Byggeforskningsinstitut et ph.d.-stipendiat med titlen "Everyday Practices with Electric Vehicles in the Future Smart Grid". IHSMAG projektet fokuserer på husholdningernes rolle i det "intelligent el-system", og formålet med ph.d.-projektet er at analysere samspillet mellem husholdningers hverdagsliv og brugen af elbiler set i lyset af forestillingen om husholdningerne som aktiv deltager i fremtidens el-system.

Opslaget kan læses her:

http://www.phd.teknat.aau.dk/vacancies/show-vacancy/phd-stipend-in-everyday-practices-with-electric-vehicles-in-the-future-smart-grid--sbi-11084-.cid51125

Der er ansøgningsfrist fredag d. 4. november 2011.

Yderligere oplysninger:
Kirsten Gram-Hanssen, Statens Byggeforskningsinstitut,
tlf. 9940 2291, e-mail: kgh [at] sbi.dk