onsdag den 4. april 2012

Så styr da lige det dér videnssamfund...

Debatseminar og reception

Den 27. april udkommer bogen Hvordan styres videnssamfundet? Demokrati, ledelse og organiseringNyt fra samfundsvidenskaberne.

Det vil vi naturligvis gerne fejre, og derfor inviterer vi dig til debatseminar og bogreception på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling på KUA.
Vi håber, at du har tid og lyst til at komme, og vi glæder os til at se dig.

De bedste hilsner fra redaktørerne,
Jan Faye og David Budtz Pedersen


Hvordan styres videnssamfundet?
D. 27. april 2012, kl. 14.00-17.00
Auditorium 22.0.11 på det nye KUA,
Njalsgade 120, 2300 København S

Arrangementet er gratis, men du bedes tilmelde dig på fp5@samfundslitteratur.dk


Om bogen og debatten
Debatten om ledelse og styring af landets universiteter kører på fuldt blus i disse dage. Der er et øget fokus på universitetsledelse, og hvad de mange reformer, evalueringer og nye krav til forskere og studerende betyder for universiteterne og deres evne til at skabe viden.
Men hvad er egentlig op og ned i debatten? Hvordan kan vi bruge metoder og analyser inden for økonomi, sociologi, filosofi og politologi til at begribe reformerne af de danske universiteter? Kort sagt, hvilke nye krav og styreformer trænger frem, når samfundet bliver et «videnssamfund»?
Det giver bogen Hvordan styres videnssamfundet? Demokrati, ledelse og organisering nogle fagligt funderede bud på, og et par af dem vil tre af bogens bidragydere fremlægge til seminaret d. 27. april.

Dagens program:
  • 14.00: Introduktion ved Jan Faye
  • 14.10: Velkomst ved institutleder på Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Maja Horst
  • 14.15: Hanne Foss Hansen fortæller om universiteter i en brydningstid
  • 14.40: Claus Emmeche diskuterer, om videnspolitik overhovedet er godt for videnskaben
  • 15.05: David Budtz Pedersen taler om viden som hhv. et privat og et offentligt gode
  • 15.30: Christian Nissen vil til sidst kommentere på bogens og dagens indlæg
  • 16.00-17.00: Reception

Bogens 16 forfattere:
Heine Andersen (KU)
Christian Bjørnskov (AU)
David Budtz Pedersen (KU)
Finn Collin (KU)
Peter Dahler-Larsen (SDU)
Jens Degett (LMC)
Claus Emmeche (KU)
Jan Faye (KU)
Hanne Foss Hansen (KU)
Jørgen Grønnegaard Christensen (AU)
Maja Horst (KU)
Klemens Kappel (KU)
Mogens Ove Madsen (AAU)
Gitte Meyer (AAU)
Henrik Stampe Lund (DTU)
Susan Wright (AU)