torsdag den 11. december 2008

Hvad er forskning – hvad er god forskning?

Program for første del af Årsmøde i Nationalkomiteen for Videnskabsfilosofi og Videnskabshistorie, d. 29.-30. januar 2009, på Niels Bohr Instituttet, Blegdamsvej 19, København, auditorium M.

Temaet i år er ”Hvad er forskning – hvad er god forskning?”, og alle oplæg om torsdagen og de fleste om fredagen, ligesom rundbordsdiskussionen, omhandler dette.

Torsdag den 29. januar

9.00-9.15: Velkomst og introduktion

9.15-9.45: David Favrholdt
(Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet)
Hvad forstår vi ved videnskabelig forskning?

9.45-10.15: Jens Hebor
(Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier, Syddansk Universitet)
Et forsvar for demarkationen videnskab/ikke-videnskab

10.30-11.00: Jan Faye
(Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet)
Hvad adskiller astronomi fra astrologi?

11.00-11.30: Jens Erik Kristensen — aflyst (tidsplan rykkes tilsvarende)
(Institut for Pædagogik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, ÅU)
Videnskabens opmærksomhedsøkonomi

11.30-12.00: Claus Emmeche
(Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, Københavns Universitet)
Presset mod videnskabens normer – kan vi lære af historien?

13.00-13.30: Hanne Andersen
(Institut for Videnskabsstudier, Århus Universitet)
Hvor kommer dette monster dog fra? Om de scientometriske metoders forvandling fra kvantitativ videnskabshistorie til administrative styringsredskaber

13.30-14.00: Bo Jacobsen — aflyst (tidsplan rykkes tilsvarende)
(Center for Forskning i Eksistens og Samfund, Sociologisk Institut, KU)
Hvad er god forskning og hvad er særlig god forskning?

14.00-14.30: Cathrine Hasse
(Institut for Læring, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, ÅU)
Forskerens læreproces – fra a priori til emisk forskning

14.45-15.15: Finn Collin
(Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet)
Bjørn Lomborg om klodens sande tilstand - en videnskabsteoretisk analyse

15.15-15.45: Søren Brier
(Institut for Internationale Kultur- og Kommunikationsstudier, CBS)
Lomborgsagen versus tværfaglighedens anerkendelsesproblemer som to grænsetilfælde i forskningsvurdering

16.00-16.30: Frans Gregersen
(Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet)
Bibliometri som pålæg

16.30-17.00: Niels Keiding
(Biostatistisk Afdeling, Inst. for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet)
Har peer-review stadig en chance?
Internationale erfaringer, særligt fra Storbritannien, Tyskland og Frankrig


Fredag den 30. januar

9.15 - 9.45: Karen Siune
(Dansk Center for Forskningsanalyse, Århus universitet.)
Opfattelser af forskning og god forskning belyst ud fra en politologisk synsvinkel.

9.45 - 10.15: David Budtz Pedersen
(Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Afd. for filosofi, KU)
Forskningsrelevans som verifikationskriterium.

10.30 - 11.00: Hugo Fjelsted Alrøe
(Forskningscenter Foulum, ICROFS, Aarhus Universitet)
Et perspektivistisk blik på videnskabelig uenighed og demokrati

11.00 - 11:30: Nils Randlev Hundebøl
(Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet)
MECCA - Energiindustrifinansieret klimaforskning i begyndelsen af 1990'erne

11:30 - 13:00: frokost
13:00 - 14:00: Rundbordsdiskussion: Er forskningsbegrebet under forandring?

14:15 - 15:30: Patricia Fara — aflyst p.g.a. sygdom
(Clare College, Cambridge; guest at the Niels Bohr Archive)
Science: A four thousand year history (i samarbejde med NBA, se her)


Se abstracts for ovenstående foredrag her.
Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

M.v.h. fra Nationalkommiteen, arrangørerne
Jan Faye (faye snabela hum.ku.dk) og Claus Emmeche (emmeche snabela nbi.dk).