torsdag den 18. november 2010

Vejrskifter, vrede guder, rationalitet og ragnarok

Ny bog fra Aarhus Universitetsforlag:

Vejret gennem 5000 år
Meteorologiens historie
Af Erik A. Rasmussen

”Alle taler om vejret, men ingen gør noget ved det”, sagde Storm P. Fra tidernes morgen har mennesket fascineret betragtet himlen og funde­ret over universets indretning – og lige så længe har vi drømt om at kunne forudsige og måske endda påvirke vejret.

Vejret gennem 5000 år er en rigt illustreret videnskab- og kulturhistorisk beretning om meteorologiens udvikling. De første systematiske observa­tioner af vejret kendes fra mesopotamiske lertavler, mens grundstenen til en egentlig meteorologisk videnskab blev lagt med de græske filosoffers er­kendelse af, at hagl og stormvejr ikke er udtryk for gudernes vrede, men naturfænomener, der kan forklares rationelt.

Bogen følger de videnskabelige gennembrud og vildfarelser, der førte fra oldtidens astrologiske vejrvarsler til nutidens computerbaserede langtids­prognoser. Undervejs inddrages historiske begivenheder, hvor meteorologien har spillet en afgørende rolle – som da vejrudsigterne fik direkte indflydelse på forløbet af de allieredes invasion i Frankrig i juni 1944.

I vore dage prøver vi ikke længere at formidle vejr guderne gennem ritualer, men det diskuteres, om voldsomme cykloner og stigende temperaturer er varsler om kommende klimakatastrofer, og om det er muligt at afværge et sådant ragnarok. Meteorologiske spørgsmål, der har optaget mennesker gennem 5000 år.

Med venlig hilsen
Aarhus Universitetsforlag