fredag den 25. november 2011

Science Fiction, videnskabs- og civilisationskritik

Civilisationens undergang er nær

- eller er det fiktion?

Klimaforandringer, bioterrorister, gensplejsede organsimer, der går amok og en kultur, hvor afstanden mellem rige og fattige markeres med hegn og bevæbnede vagter. Margareth Atwood leverer i sine to romaer Onyx and Crake og The Year After the Flood en civilisationskritik gennem at skildre et dystopia i en ikke for fjern fremtid.

Litterat og universitetspolitisk frontkæmper Sune Auken går denne eftermiddag sammen med bioetiker og teologisk smagsdommer Mickey Gjerris og Axel Kornerup Hansen, Professor på LIFE med speciale i forsøgsdyr

og diskuterer på baggrund af Atwoods bøger spørgsmål som:

Kan litteraturen hjælpe os til at forstå vores egen fremtid?
Er klima-dystopier blot et dække for naturromantikere?
Skaber Science Fiction litteraturen urealistiske forventninger til og ubegrundet angst for videnskabens muligheder?

Tid: Onsdag d. 14. december 2011 kl. 16.00
Sted: Simeons kirkes menighedslokaler.Sjællandsgade 12b2200 Kbh. N

Der vil være kaffe, the, gløg og kager.

Arr. Forum for Eksistens og Videnskab i samarbejde med Studentermenigheden i København,
Simeon-skt. Johannes Sogn og foreningen ”Ej Blot Til Lyst”