lørdag den 31. marts 2012

Gud, Universet og et par andre småting

Folkeuniversitetet fuau
Gud eller videnskab?

Forholdet mellem videnskab og religion har gennem historien været præget af strid om, hvem der har autoritet til at forklare verden og menneskets placering i den. Både videnskaben og religionen spiller en stor rolle i vores tilværelse, men kan tro og viden forenes?

Forelæsningsrækken giver et indblik i de diskussioner, der historisk har været mellem videnskaben og religionen, og et udblik til de diskussioner, der eksisterer på området i dag.

Se mere om foredragsrækken her: