tirsdag den 15. maj 2012

Brudflader omkring neuroscience

MILESTONES 
A GNOSIS CONFERENCE


Forskningscenter GNOSIS 
Tuborgvej 164, København
Institut for Uddannelse og Pædagogik 
Aarhus Universitet

22. juni 2012 
Tilmelding på:


Tiden synes inde til at gøre holdt ved en helle, gøre status og beskue den videre færd for Forskningscenter GNOSIS – Mind and Thinking. Det filosofisk-pædagogiske initiativ kaldet GNOSIS blev sat i værk for at undersøge det epistemologiske brud omkring neuroscience, redegøre for konsekvenserne for eksisterende videnskabelige felter samt påpege de forhindringer for et nybrud institutionelle organiseringer og discipliner måtte udgøre.
Undersøgelsen af forskningen viste tydeligt, at en ny deterministisk centrisme ved hjernen og en teknologisk kortlægning af hjernen havde en begrænset effekt for den saglige og faglige praksis i berørte videns-felter, men at der var tale om store teoretiske forventninger, som ikke blev indløst. Neuroscience genopfinder i og for sig eksisterende videns-former inden for sit særegne regime. Neurocentrismen ekspanderer men imploderer, når det bliver åbenbart, at sind og tænkning er til som kropsliggjorte (embodied) fænomener, og når det endvidere står klart, at de kropslige fænomener forekommer omgivet (embedded), og når hjernen ikke længere kan betragtes alene som natur men også må anskues som en historisk størrelse. Hjernen viser sig at være påvirkelig og mindre solid, og med den plastiske hjerne som objekt og subjekt for viden er interessen åbnet for nye felter, organiseringer og discipliner. Social og kulturel neuroscience kan ikke længere anses som anvendt neuro-science drevet på naturlig, biologisk eller teknologisk grund.
Men hermed gentager historien sig; alle de store spørgsmål bliver igen bragt til torvs. GNOSIS – Mind and Thinking giver sit beskedne bidrag til, at tragedien ikke gentages som farce. Forskningscenter GNOSIS afsætter den 22. juni til en Milestone-konference, hvor der redegøres for udsynet i form af medarbejdernes projekter og inviterer til diskussion af den videre færd.

Topics of the afternoon session
Our time possesses and displays great expectations, not only to the neurosciences and the study of the brain, but also to genetics, cognitive sciences and recovery practices. We seem to hunt true knowledge of man. The mutual topic of the triadic afternoon mini-conference will be how to understand a dominant tendency of our time: man becomes depicted and deciphered between a ‘neurobiologization’ of the humanities and the social sciences and a ‘sociologization’ of the neurosciences. Our primary interest is devoted to knowledge-political perspectives of this ongoing, inevitable, and often productive clash.
We invite you to shed light on this zone of indiscernibility from your specific professional and scientific background. We look forward to listening to thoughts and interpretations, ’springing’ at least from philosophy, epistemology, biology, neuroscience, history of ideas, sociology, recovery practices, motivational psychology and bio-semiotics.

Program:

Formiddagen - Lok. D174 - tilmelding

09.00 – 09.20: Lars-Henrik Schmidt Det Épistémologiske grundlag for GNOSIS – Mind and Thinking

09.20 – 09.40: Theresa S.S. Schilhab, Embodiment og ‘Derived embodiment’

09.40 – 10.00: Steen Nepper Larsen, Kampen om den plastiske hjerne

10.00 – 11.20: John Michael, Embodied Interaction og højere kognition: en hierarkisk model

10.20– 10.40: Pause med kaffe og the

10.40 – 11.00: Lars Laustsen, Den animalske magnetisme og nutiden

11.00 – 11.20: Oliver Kauffmann, Bevidsthed som lyskaster: Om dydernes dannelse

11.20 – 11.40: Nicolas Schunck, Mental sundhed

11.40 – 12.00: Tobias Hiort-Lorenzen, Om latter og leg med særligt henblik på forståelsen af mobning


Afternoon - Room D169 - Registration

13.00 – 13.15: Lars-Henrik Schmidt, Welcome

13.15 – 14.15: Lenny Moss, Detachment and Compensation: A New Metaphysics of Nature and Normativity

14.15 – 14.30: Critical comments – John Michael

14.30 – 14.45: Coffee and tea break

14.45– 15.45: Jesper Mogensen, The environmental and social organization of the brain: Wiring and rewiring the brain in injury and normality

15.45 – 16.00: Critical comments – Theresa S.S. Schilhab

16.00 – 16.15: Coffee and tea break

16.15 – 17.15: Claus Emmeche, Levels of human-mindbrain and levels of neuroscience discourse: Partial de-coupling or tight inter-level causation?

17.15 – 17.30: Critical comments – Steen Nepper Larsen

17.30 – 18.00: Discussion