onsdag den 9. maj 2012

To kulturer et halvt århundrede senere


Ph.d.-kursus og åbent seminar:

C. P. Snows to kulturer – et halvt århundrede senere


Københavns Universitet, torsdag den 24. maj kl. 9-17

Den amerikanske fysiker C. P. Snow skrev i 1959 en kritisk skildring af de kulturforskelle, som han kunne iagttage mellem natur- og kulturvidenskaberne, og som han mente forhindrede en dialog, der var og er en nødvendig forudsætning for at sætte os i stand til at løse verdens problemer. Siden da har såkaldt våde og tørre fag i vekslende grad og under forskellige former søgt at tilnærme sig hinanden, men institutionelt og traditionsmæssigt danner opsplitningen i to kulturer fortsat grundlaget for den akademiske verden.

I dette kursus vil en række forskere med personlige erfaringer med kulturgrænseoverskridende forskning give deres bidrag til at give den nødvendige dialog nyt liv. Og det er dermed vores håb, at kurset i sin helhed kan være en slags statusopgørelse over Snows diagnose her et halvt århundrede efter, at den blev fremsat.

Program
C. P. Snows to kulturer – et halvt århundrede senere

9-10 Finn Collin (Filosofi, KU) C. P. Snow i videnskabshistorien

10-12 Anne Løkke (Historie, KU), Klemens Kappel (Filosofi, KU) og Thorkild I.A. Sørensen (Sygdomsforebyggelse, KU): Mennesker og sundhed

12-13 frokostpause
13-15 Finn Arler (Planlægning, AAU), Bent Odgaard (Geologi, AU) og Claus Emmeche (Videnskabsstudier, KU): Biodiversitet, landskab og samfund

15-17 Frank Sejersen (Eskimologi, KU), Anette Reenberg (Geografi, KU) og Anders Blok (Sociologi, KU): Kultur- og klimaforandringer

Tid: Torsdag den 24. maj 2012 kl. 9.00- 17.00 (NB: ikke akademisk kvarter)

Sted: Københavns Universitet Amager (Nye KUA), lokale 27.1.47

Pointværdi: 0,9 ETCS-points

Sprog: Dansk

Litteratur: En tekstsamling vil blive tilsendt deltagerne inden kursusstart.

Tilmelding: Send en mail til Tatjana Crnogorac (tacr@hum.ku.dk)


ps: Kurset er også annonceret som et åbent seminar i regi af vores nye Centre for Cultural Studies in Sustainability (hvis hjemmeside endnu ikke er færdig)