lørdag den 23. maj 2009

Akademisering i filosofisk perspektiv

Sommerskole 2009: Som noget nyt udbyder Danmarks Pædagogiske Universitetsskole i august 2009 forskningsbaseret efteruddannelse i form af sommerskolekurser. Fagmiljø for Pædagogisk Filosofi og Idéhistorie udbyder i den forbindelse blandt andet kurset:

Akademisering i filosofisk perspektiv
Formål: At give deltagerne indsigt i centrale faktorer i akademiseringsprocessen såvel historisk som aktuelt-politisk og udvikle deres kompetence til at reflektere over og deltage i diskussionen af emner som
- begrundelser for og konsekvenser af Bologna-processen
- akademiseringen af mellemlange videregående uddannelser og professioner
- filosofien bag nye begreber som videnssamfund og vidensdeling
- konsekvenser af pædagogisering af viden og kompetenceudvikling

Undervisere: Mag.art. & ph.d. Anne-Marie Eggert Olsen og mag.art. & ph.d. Sune Frølund, lektorer i filosofi ved Institut for Pædagogik.
Kursusansvarlig: Anne-Marie Eggert Olsen, leder af forskningsenheden Akademisering.
Mere om kurset på DPUs sider her: www.dpu.dk/site.aspx?tab=o&siteman=1&p=13444