lørdag den 23. maj 2009

Faggruppe 68 - information om den bibliometriske forskningsindikator

Planerne om en såkaldt "bibliometrisk forskningsindikator" til at måle universiteternes forskningsproduktion og lade dette mål indgå som faktor i fordelingen af basismidler ("konkurrenceudsættelse") til universiteterne, har fra starten været mødt med skarp kritik – ikke blot pga. selve ideen om at konkurrence mellem universiteter efter mål og vægt skulle øge forskningskvaliteten, og pga. det forhold at mål og pointgivning uværgerligt skaber andre rammer for ledelsen og de enkelte forskeres handlinger (en ny incitamentstruktur). Kritikken drejede sig også om den måde Videnskabsministeriet greb ideen an på, herunder den lukkethed, der prægede arbejdet med de nye mål. Siden har ministeriets styrelse for forskning fået en hjemmeside med bedre information om projektet, men kritikken af dets ide og konsekvenser er ikke forstummet. De over 360 videnskabelige repræsentanter i de 68 forskellige faggrupper har fra begyndelsen kritiseret uheldige konsekvenser af projektet. Websitet faggruppe 68 er oprettet for
  1. at bidrage til at øge synlighed, gennemskuelighed og tilgængeliggøre materiale til kritisk diskussion af Forsknings-og Innovationsstyrelsens arbejde med "den bibliometriske forskningsindikator",
  2. at lette faggruppe 68's kommunikation med gruppens faglige bagland (med at dele dokumenter m.v. ). Faggruppe nr. 68 dækker fagområdet Videnskabsstudier og Forskningsanalyse.
Andre faggrupper og almindeligt nysgerrige er mere end velkommen til at kigge projektet over skuldrene her. Se mere på faggruppe68.pbworks.com