lørdag den 23. maj 2009

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DASTS

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i DASTS, fredag d.12 juni på IT-universitetet i København. 
Generalforsamlingen afholdes i umiddelbar forlængelse af den årlige DASTS konference. Det præcise tidspunkt og mødelokalet vil fremgå af konferenceprogrammet, som offentliggøres senere. Dagsordenen og et beslutningsforslag fra bestyrelsen kan læses her (pdf). Medlemmer af foreningen er velkomne til at fremsende yderligere forslag. Se:
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i DASTS

OBS: DASTS konference:
This year’s annual conference will be hosted by the ITU-university of Copenhagen june 11-12 and we hope to see many of you. We will do our best to create an inspiring and nice environment for exchange of ideas. Abstract deadline April 1. For further information see the call for papers.