mandag den 6. september 2010

Forberedelse til social ansvarlighed

Konferencen ”Preparing for Social Responsibility: Teaching ethics, peace and sustainability to students in science and engineering” afholdes på Delft Tekniske Universitet (Holland), i perioden fra 13. til 15. oktober, 2010.

Konferencens formål er at diskutere hvordan naturvidenskabs- og ingeniørstuderende kan lære at håndtere naturvidenskabens dialektik (dvs. at naturvidenskabelig viden og teknologisk kunnen på den ene side rummer potentiale til øge menneskers ve og vel, men på den anden side - bevidst eller som en uforudset konsekvens - kan true menneskers helbred og liv og i værste fald hele menneskeheden). Der lægges med andre ord op til, at konferencedeltagerne skal diskurere hvordan naturvidenskabs- og ingeniørstuderende kan forberedes til det sociale ansvar, som arrangørerne mener de har.

Konferencen vil fokusere på hvordan man kan designe undervisningsforløb, der netop arbejder med videnskabsfolk og ingeniørers sociale ansvar. En række succesfulde undervisningsforløb vil blive præsenteret og analyseret og et antal workshops vil blive afholdt, hvor workshopdeltagerne selv arbejder med at udvikle rollespil, cases, kurser og uddannelsesforløb og andre former for undervisningsaktiviteter, der har som målsætning at forberede de studerende til at tage ansvar.

Konferencens hovedtalere er
  • Bengt Gustafsson, Professor i teoretisk astrofysik, Uppsala Universitet,og formand for ICSU's "Committee on Freedom and Responsibility in the conduct of Science" (CFRS)
  • Stephanie J. Bird, Ph.D. Medredaktør af tidsskriftet "Science and Engineering Ethics" og uafhængig rådgiver og foredragfsholder om teknologi, professions- og forskningsetik samt neuroetik.
Kunne du tænke dig at deltage, så send en e-mail til Professor Henk Zandvoort (email: H.Zandvoort [at] tudelft.nl) hvor du begrunder hvorfor du gerne vil deltage i konferencen. Der er intet konferencegebyr. Dog forventes deltagere selv at dække rejse- og hoteludgifter.

6 til 8 artikler fra konferencen samles i et særnummer af "Science and Engineering Ethics".

Flere informationer om konferencen fås her: http://ethicsandtechnology.eu/socialresponsibility/

Tom Børsen.