søndag den 16. november 2008

Nulforsker med kæmpesucces

Nulforsker med kæmpesucces.
Poul Brandt Rehbergs to liv i og for videnskaben


Tirsdag den 18. november, kl. 17.00
Auditorium 8, H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, 2100 København Ø

Videnskabshistorisk Selskab
Indbydelse til foredrag ved

postdoc Henrik Knudsen
Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet

Nyrefysiologen Poul Brandt Rehberg efterfulgte i 1945 nobelpristageren, August Krogh, som professor i zoofysiologi og kom dermed til at stå i spidsen for et af landets fremmeste forskningsmiljøer. Han var fra slutningen af Anden Verdenskrig frem til 1970 en ekstremt eksponeret offentlig debattør, engageret i spørgsmål om atomenergi, strålefarer, civilforsvar, freds- og sikkerhedspolitik, offentlighedens forståelse for videnskab og forskningspolitik. I alle sammenhænge talte han fra topposter i diverse private og statslige organisationer, udvalg og kommissioner.

Rehbergs egen forskning ophørte paradoksalt nok den dag, han blev professor, og han blev dermed landets mest prominente og indflydelsesrige "nulforsker". Men hvem var forskeren bag den offentlige politiske figur og med hvilket erfaringer som aktiv forsker gik han ind i den forskningspolitiske debat efter krigen?


Kl. 16.30 inviterer Selskabet på kaffe, te og frugt i Institut for
Matematiske Fags frokoststue, rum 04.4.19 på 4. sal.