søndag den 16. november 2008

UPGEM Reception

Kære potentielt interesserede i UPGEM
Understanding Puzzles in the Gendered European Map

Reception
Tid: d. 21. november kl. 15.00
Sted: DPU

Vi inviterede dig i foråret 2008 til at deltage i UPGEM – konferencen i København. Flere af jer viste interesse for projektet, men kunne desværre ikke deltage. Nu vil vi gerne invitere dig til reception på DPU fredag d. 21. november kl. 15.00. Her vil vi kort præsentere to publikationer:
Draw the Line!
International Conference, Copenhagen 2008 Papers, proceedings and recommendations
og
Break the Pattern! A critical enquiry into three scientific workplace cultures: Hercules, Caretakers and Worker Bees.

På receptionen vil vi kort præsentere projektets konklusioner - bl.a. de forskellige opfattelser af ’den gode forsker’ vi har identificeret i henholdsvis den konkurrence prægede arbejdspladskultur Hercules, den gruppeorienterede tilgang til arbejdet i Caretaker kulturen og den skarpe adskillelse mellem privatliv og arbejdsliv i Worker Bee kulturen.

Derudover vil der være mulighed for at få UPGEM publikationerne i hard copy så længe lager haves.

Endelig kan du også downloade hele eller udvalgte dele af vores publikationer via hjemmesiden
UPGEM.dk

Hvis du ønsker at deltage i receptionen bedes du tilmelde dig (og tilmelding er nødvendig) senest d. 19. november til Søren Kyd på skja @ dpu.dk

Med venlig hilsen
Cathrine Hasse (projekt-koordinator)