søndag den 16. november 2008

Udstilling: Livslyst

Livslyst
Sundhed - Skønhed – Styrke i dansk kunst 1890 - 1940

Fyns Kunstmuseum den 12. september 2008 - 11. januar 2009

Særudstillingen Livslyst. Skønhed – Sundhed – Styrke i dansk kunst 1890-1940 belyser den vitalistiske strømning i kunsten, der hylder livet gennem dyrkelse af fysisk skønhed, sundhed og styrke som led i bestræbelserne på at revitalisere hele kulturen, som mange oplevede som degenereret og stivnet i årene omkring år 1900.

Læs mere: Livslyst