torsdag den 5. november 2009

Brug og misbrug af videnskabshistorie

Nationalkomiteen for Videnskabshistorie og Videnskabsfilosofi indbyder til et 2-dages møde fredag-lørdag 15.-16. januar 2010. Tema for mødet er:

"Brug og misbrug af videnskabshistorie, med særlig henblik på undervisningen"

Dette tema henvender sig til alle med en interesse for videnskabshistorien og især dens funktion i undervisningsmæssige sammenhænge, dvs. såvel videnskabshistorikere (professionelle eller amatører) som lærere, der bruger videnskabshistorien i undervisningen.

Mødet finder sted på Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet, Bygning 1110 (www.ivs.au.dk) og er planlagt til kl. 11:00-17:30 (fredag) og kl. 9:00-13:00 (lørdag).

Der planlægges fælles spisning for interesserede fredag aften. Hvis man ønsker at deltage (for egen regning) skal tilmelding ske senest 8. januar.

Se mere her.