torsdag den 5. november 2009

Møderække: Forum for Teologi Naturvidenskab

Klima er i fokus hos Forum Teologi Naturvidenskab ved Aarhus Universitet i den kommende møderække:

Mandag den 9. november: Menneskets klimaforandringer: Hvorfor og hvad nu? ved Jens Hesselbjerg Christensen er forskningsleder ved Danmarks Klimacenter, Danmarks Meteorologiske Institut, København, og leder af den danske delegation i FN's klimapanel.

Mandag den 23. november: Fra skabelsesteologi til dybdeinkarnation - om klimaforandringens økologi og teologi ved Niels Henrik Gregersen, professor, Afdeling for Systematisk Teologi, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Mandag den 7. december: Jorden brænder - et foredrag om klima, værdier og religion ved Mickey Gjerris, lektor, ph.d. og teolog, Center for Bioetik og Risikovurdering, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Alle er velkomne til møderne, som holdes mandag eftermiddage kl. 15:15 - 17:30 i Fysisk Auditorium, bygning 1523 på institut for Fysik og Astronomi. Fysisk Auditorium ligger på 3. sal, der er indgang via bygning 1520.

Yderligere information her.