lørdag den 17. april 2010

Evolution Overalt

STMC-netværket inviterer til konferencen Evolution Overalt. Konferencen omhandler den stigende anvendelse af Darwins evolutionsteori uden for biologien, og dagen vil byde på en række forskere som fortæller, hvordan evolutionsteorien bruges inden for netop deres felt. Foredragene vil være interessante både for studerende og forskere, for interesserede lægfolk og for lærere, der savner inspiration til deres undervisning.

Konferencen bliver afholdt mandag d. 19 April, fra kl. 9.30 til 15.30 i Auditorie 2 i Søauditorierne på Århus Universitet. Deltagelse er gratis, og arrangementet er åbent for alle.

Evolution Overalt er inspireret af "Evolution overalt"-siderne på evolution.dk.
For mere information, se http://darwin.au.dk/overalt