fredag den 30. april 2010

Videnskabssociologisk møde om videnskabsmåling

Forskningskvalitet og publiceringsræs:
Hvor bevæger sociologien sig hen?

KLOKKEN 19:00
Dansk Sociologforening afholder debatarrangement
om publikationer og forskningskvalitet

Sted: Lokale 1.1.18, Center for Sundhed og Samfund, Københavns
Universitet, Øster Farimagsgade 5, 1014 København K (bygning 1, 1.
etage, lokale 18).
Dato: 3. maj 2010
Tid: 19.15-21.30

Nye politiske og administrative tiltag ændrer i disse år den måde, universiteterne foretager og varetager forskning på. I det danske sociologmiljø udspiller der sig i denne tid en vigtig debat.
Arrangementet tager udgangspunkt i debatten og fokuserer på, hvordan implementeringen af de politisk-administrative tiltag tænkes. Derfor inviteres ledere fra sociologmiljø til en åben og reflekteret debat om den implementering, der allerede er i gang, og som over de næste år skal udfoldes helt. Herudover inviteres de forskellige lejre i sociologmiljøet til at kridte banen op med de synspunkter, der præger debatten. I løbet af aftenen åbnes også for spørgsmål fra publikum.

VEL MØDT TIL EN VIGTIG DEBAT FOR DANSK SOCIOLOGI!

Oplægsholdere/debatpanel: Carsten Strøby Jensen (KU), Gorm Rye Olsen (RUC), Søren Christiansen (AUC), Gorm Harste (AU), Rasmus Willig (RUC), og Mads Meier Jæger (DPU).

Ordstyrer: Anders Blok

Arrangementet er gratis og alle er velkomne!

På gensyn!
Dansk Sociologforening

STED:
Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet
Lokale 1.1.18, Center for Sundhed og Samfund, Københavns Universitet,
Øster Farimagsgade 5, 1014 København K (bygning 1, 1. etage, lokale
18)
Foredrag (historie, religion, politik)
ARRANGEMENTET BEGYNDER
03.05.2010, klokken 19:00
ARRANGEMENTET SLUTTER
03.05.2010, klokken 21:30