lørdag den 16. oktober 2010

Dyrisk eller ædel?

Ny bog fra Aarhus Universitetsforlag:

Antropologiens idéhistorie
2500 års konstruktion af os selv og de fremmede

Af Ole Høiris

Ethvert individ og samfund opfatter sig selv som enestående og gør de andre til fremmede - grænsen for ens identitet standser der, hvor den fremmedes begynder. Dette spil mellem identiteter og fremmed­had har lige siden antikken optaget filosoffer, for fattere og opdagelsesrejsende.
Men fra antropologiens perspektiv skifter individer og men­neskegrupper også mellem at definere sig selv som helt unikke og som brikker i et større universelt projekt om f.eks. kristendommens udbredelse eller udvikling af civilisation.
Antropologiens idéhistorie følger diskussionerne om "os og dem" hele vejen op til det 20. århundrede og viser, hvordan ideen om den fremmede har tjent mange forskellige formål. I beskrivelsen af den fremmede som enten dyrisk eller ædel skabes fundamentet for egen selvforherligelse eller en indadrettet kulturkritik.
Via disse hovedspor optegner forfatteren de 2500 år lange linjer bag vores identitetsdannelse samt konstruktionen af de eksistentielle byggesten, som karakteriserer vores forskelligartede kulturer.

DKK 398.00
516 s., indb., 2010
ISBN 978 87 7934 564 5
Aarhus Universitetsforlag