torsdag den 7. oktober 2010

Sophia-konference

Invitation til heldagskonference onsdag den 8. december 2010:

Videnskabsteori og menneskesyn
i uddannelsessystemet
- om alternativer til central styring og kontrol

Konferencen henvender sig til alle, der har at gøre med pædagogisk arbejde, undervisning og forskning - fra vuggestue til universitet - praktisk og teoretisk såvel som administrativt og politisk.

På konferencen tages der afsæt i den aktuelle uddannelsespolitiske situation. Således vil konferencens seks oplægsholdere søge at belyse de uddannelsesmæssige forhold ud fra deres fundering i forskellige videnskabsteoretiske positioner, samt pege på konsekvenserne af at tænke uddannelse ud fra alternative videnskabsteorier og menneskesyn. Med konferencen ønsker Sophia således at belyse, hvorledes man ved at anlægge en analytisk‐undersøgende tilgang med videnskabsteori og menneskesyn som forståelsesramme, kan anskue og opfatte uddannelsessystemet og dets aktuelle forhold, samt på kvalificeret vis kan bidrage til udvikling af uddannelsessystemet og dets pædagogiske teori og praksis.

Venlig hilsen
SOPHIA
Tænketank for pædagogik og dannelse

Sekretariatet
Tel. 70 23 66 67
www.sophia-tt.org


Praktiske oplysninger
Tid og sted: 08.12.2010, kl. 09.40 – 16.30
på Hotel Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V

Der er morgenmadsbuffet fra kl. 09.00 til kl. 09.40
Pris: Kr. 1275,‐ (studerende kr. 650,‐) Prisen dækker materiale til konferencen/hvidbog, morgenmad, frokost inkl. 1 vand/øl samt kaffe/te og andre forfriskninger hele dagen.
Tilmelding: Senest 05.11.2010 pr. mail til: bha@sophia‐tt.org
eller via www.sophia‐tt.org
Arrangør: SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse