lørdag den 16. oktober 2010

Kort dansk semiotikerkort

Ny bog:
Danske tegn
Dansk betydningsforskning præsenteret i korte intellektuelle biografier

redigeret af Torkild Thellefsen, Bent Sørensen, Peer Bundgård

Denne bog består af små intellektuelle lynbiografier af danske forskere/filosoffer, der på den ene eller den anden måde beskæftiger sig eller har beskæftiget sig med menneskelig betydningsdannelse, med tegn, fortolkning af tegn, tegnprocesser i sproget, i hjernen, i bevidstheden, i kulturen, i naturen. Hensigten med bogen er for det første, at tegne en art nogenlunde dækkende landkort over den semiotiske forskning i Danmark, nu, i de seneste 40 år, og en smule gennem tiden. Læseren vil altså få konkret indblik i, hvilke emner man som semiotiker kan forholde sig til, hvilke metoder man kan eller har taget i anvendelse til den ende, samt hvilke forskellige teoretiske fronter og uenigheder der kan dannes i den forbindelse. Dernæst er det selvfølgelig også meningen med bogen, at man som læser vil kunne danne sig et hurtigt og nyttigt overblik over en given teoretikers arbejde og interesser gennem tiden. Man får en art lynkursus i vedkommendes intellektuelle liv og beskæftigelser.

Books on Demand
ISBN 978-87-7114-093-4, Hardcover, 216 Sider.
Bestilles gennem Forlaget Semiosis: forlaget.semiosis@gmail.com