onsdag den 9. marts 2011

Det Etiske Råd inviterer til debat om gmo

Det Etiske Råd inviterer til debat om gmo, torsdag den 17. marts 2011 kl. 17.00-18.30

Hvorfor må økologiske produkter ikke være genmodificerede?

Hvis man kunne lave en genmodificeret plante, som var sund at spise og var gavnlig for kvælstof- og fosforkredsløbet i naturen, ville det så være uøkologisk at dyrke den?

Er genmodifikation overhovedet uøkologisk? Økologer bruger også planteforædling, men er det værre at bruge planter, der er modificeret ved genteknologi end dem, der er modificeret ved almindelig forædling? Begge dele ændrer jo på plantens gener.

Kom og deltag i debatten torsdag den 17. marts 2011, kl.17.00-18.30 på Vartov, Farvergade 27, København K. Entreen er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Oplægsholdere:

Klaus Sall, biolog og konsulent bl.a. for Økologisk Landsforening.

Kasper Lippert-Rasmussen, filosof og professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Ordstyrer er formanden for Det Etiske Råds fødevaregruppe, plantegenetiker Rikke Bagger-Jørgensen.