tirsdag den 22. marts 2011

Diagnoser og medicinsk optimering

I USA er der tendens til, at stadigt flere universitetsstuderende tager centralstimulerende medicin alene for at præstere bedre i deres studier og til eksamen. Også i Danmark er der sporadiske undersøgelser, der viser et forbrug af præstationsfremmende medicin ved universiteter mv.
Samtidigt er der en eksplosiv vækst i brugen af Ritalin til behandling af ADHD især hos børn, men også hos voksne.

Er der en sammenhæng? Hænger væksten i brugen af Ritalin delvist sammen med, at præstationskrav i skolen er ensporet boglige? Kan Ritalin dermed siges at være præstationsmedicin på recept? Er væksten i forbruget af Ritalin til diagnoser i virkeligheden del af samme præstationskultur, som når studerende uden en diagnose vælger at medicinere sig op til en eksamen?

Kom og deltag i debatten torsdag den 31. marts 2011, kl.17.00-18.30 på Vartov, Farvergade 27, København K. Entreen er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.

Oplægsholdere:
• Klavs Birkholm, journalist, forfatter og foredragsholder og tidligere medlem af Det Etiske Råd
• Steffen Thirstrup, speciallæge i farmakologi, institutchef for Institut for Rationel Farmakoterapi

Læs mere:
Det Etiske Råd udgav i november 2010 rapporten Medicinsk optimering - etiske overvejelser og anbefalinger, hvor Rådet blandt andet sætter fokus på spørgsmålet, om vi som samfund skal bremse udviklingen, sætte skub i den, eller om vi snarere skal overlade den medicinske optimering til den enkeltes frie valg? Læs mere på Rådets hjemmeside

Debatarrangementer
Det Etiske Råd er i foråret 2011 vært for en række debatarrangementer. Debatrækken blev indledt med fosterdiagnostik, herefter syntesebiologi og GMO var det tredje emne. Medicinsk optimering er det fjerde og sidste emne i denne omgang. Alle debatarrangementer foregår på Vartov, Farvergade 27, København K. Følg med på Rådets hjemmeside, der løbende bliver opdateret med information om kommende aktiviteter.