torsdag den 17. marts 2011

Om Orbit

af Thorbjørn Lausten

ORBIT er et kunstnerisk internet-projekt, der visualiserer data fra fire NOAA- satelliter (National Oceanic and Atmospheric Administration), såkaldt polare satellitter, der er del af et større system af satellitter, hvis kredsløb/orbit passerer de polare områder.

De anvendte data er fra to infrarøde kanaler og modtages af to antenner i hhv. Sdr. Strømfjord og nord for København, hvilket betyder, at der modtages data fra et område, der strækker sig fra ca. nord for Alaska til det centrale Europa. Da der gøres brug af data fra fire satellitter (NOAA 15-18), der afgiver data på forskellige tidspunkter og fra forskellige positioner/områder, er der tale om et ret stort geografisk område.

Som nævnt gøres der brug af data fra det infrarøde område, dvs. temperatur, land/ vand, sky/ikke sky, og hertil kommer tidspunkt, position og angivelse af satellit. Mængden af data er stor, og det er i et kunstnerisk projekt umuligt at gøre brug af så mange data, så projektet ORBIT er konstrueret således, at der ved hver enkelt satellits orbit på et givet tidspunkt, og position, kun gøres brug af en på forhånd defineret mængde data. En pixel svarer til 1 x 1 km., og der gøres brug af ca. 1000 pixel. Da måleværdierne/talværdierne går fra 0 – 255, anvendes der også 256 farver ved visualiseringerne, således at der er et defineret forhold mellem talværdi og anvendt farve.

Ved hvert enkelt orbit, der varer ca. 100 minutter, afgiver hver enkelt satellit de anvendte data, der således kontinuerligt modtages og visualiseres over internettet, så snart de er modtaget. De fire satellitter afgiver deres data på forskellige tidspunkter, hvilket betyder en kontinuerlig ændret konfiguration af visualiseringerne fra de fire satellitter. Der er fire forskellige versioner af de anvendte data, og det er også muligt at se datavisualiseringerne fra de sidste 24 timer.

Vores virkelighedsforståelse er i den grad baseret på teknisk frembragte billeder, uden at vi gør os klart, hvad der ligger til grund for tekniske billeder, og at sådanne billeder sjældent er en af-bildning men en konstruktion. Dette gør sig ikke mindst gældende, når billederne/visualiseringerne er baseret på data, der er frembragt ved instrumenters registrering af forhold, som ikke kan registreres af de menneskelige sanser. hvilket ikke mindst er tilfældet ved satellit-teknologi.

Der er imidlertid væsentlig forskel på, om billeder er baseret på sansbare data eller instrumentelt frembragte data, idet vores sanseorganer fungerer væsentlig anderledes end instrumenterne, selvom man ikke umiddelbar kan se forskel. Der er altså tale om to væsensforskellige funktionsmåder, og i dette interface kan man tale om, hvad der er blevet kaldt instrumentel kognition, en opfattelse der vil bringe megen ny erkendelse, men som i lighed med al anden viden er og bliver repræsentation.

Se mere om Orbit her: