mandag den 10. september 2012

Samfundsvidenskabernes Demokratisering

Foredragsserie i Forum for Samfundsvidenskabernes Filosofi, efteråret 2012:

Samfundsvidenskabernes Demokratisering

Heine Andersen (fra Institut for Sociologi, KU)
Torsdag d. 27. september kl.15.15 – 17.00, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Østerfarimagsgade 5, lokale 22.0.19
Demokratisering af samfundsvidenskaberne
Hvordan er forholdet mellem forskellige videnskabsteoretiske idealer og positioner på den ene side og demokratiske normer på den anden? Er det forskere, eller er det dem der betaler, eller er det dem, der har mest brug for viden, der skal bestemme, hvad der skal forskes i? Er videnskabsteoretiske idealer om universalisme bedst forenelig med forskernes ret til autonomt at afgøre sandt og falsk, eller kræver universalisme størst mulig inddragelse af alle berørte i en fri dialog? Vil erkendelsesteoretisk relativisme kunne begrunde større lighed og demokrati i forskningen eller vil det tvært imod begrunde den stærkeres ret i kampe om epistemisk hegemoni? Forelæsningen vil søge at give en oversigt over disse centrale spørgsmål."


Lene Koch (fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU):
Tirsdag d. 13. november kl. 15.15 – 17.00, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Østerfarimagsgade 5, lokale 22.0.19
Dyr og mennesker – samfundsforskning og demokrati 
Menneskerettigheder og humanisme kan betragtes som metanarrativ der ekskluderer dyr og udgør oftest det prisme som dyrenes historie skrives igennem. Menneskers og dyrs fælles historie kan også tænkes som en identitetshistorie om os og dem, om inklusion og eksklusion, og fælles oprindelse. Der har oftest været fokus på det der skiller, men i posthumanistisk filosofi er der focus på det der forener. Artsbegrebet bliver herefter en social konstruktion snarere end et biologisk faktum. Jeg er interesseret i hvordan skellet mellem dyr og mennesker er blevet - og fortsat bliver – konstitueret – primært i biomedicinens laboratorier. Ligesom der tidligere har været fokus på hvordan intelligens, race og køn har bevæget sig fra biologiske til sociale fakta, er focus på dyrenes plads mellem biologi og samfund. Åndssvage, sorte, kvinder har idag rettigheder i demokratiske samfund. Posthumanismen problematiserer dyrenes nuværende plads i menneskenes samfund og rejser debatten om hvilke positioner der skal betragtes som demokratiske – når samfundsforskere studerer relationer mellem dyr og mennesker.


Joachim Halse (fra Kunstakademiets Designskole)
Tirsdag d. 11. december 2012, kl. 15.15 – 17.00, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Østerfarimagsgade 5, lokale 2.1.02
Dukketeater og kontroverser - om brugere, deltagelse og demokratidebat i designforskningen
Inden for designfeltet har særligt participatory design, user-centered design, og brugerdrevet innovation på forskellig vis artikuleret brugere som legitime deltagere i designprocesser over de sidste 50 år. Med inspiration i nyere poststrukturalistiske tænkere som Bruno Latour, Michel Callon og Isabelle Stengers er en del af den eksperimenterende designforskning i dag i stigende grad optaget af at eksperimentere med mere radikale former for sam-skabelse og demokratisering af de processer hvorved viden og genstande skabes. Oplægget sporer denne udvikling og lægger med eksempler op til en diskussion af deltagelse i åbne designprocesser som en særlig form for demokratisk eksperimenteren.

For evt. ændringer, tjek: http://www.samfil.dk/