torsdag den 27. september 2012

Om relativitetsteoriens elektromagnetiske oprindelse

Videnskabshistorisk Selskab
http://www.math.ku.dk/videnskabshistorie
indbyder til foredrag ved:
Cand.scient. Claus Festersen
Roskilde Gymnasium
Om relativitetsteoriens elektromagnetiske oprindelse

Tirsdag, den 23. oktober 2012, kl. 17.00
i auditorium 10 på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København

Det hævdes ofte af videnskabsteoretikere og videnskabshistorikere, at den elektrodynamik, som Hendrik A. Lorentz formulerede i artiklen ”Electromagnetic phenomena in a system moving with any velocity smaller than that of light” fra 1904, har de samme empiriske konsekvenser som den såkaldte specielle relativitetsteori, som Albert Einstein publicerede i artiklen ”Zur Elektrodynamik bewegter Körper” (1905).

I mit foredrag vil jeg for det første påvise, at en sådan påstand er historisk ukorrekt. Lorentz kom godt nok frem til de samme formler som Einstein, men førstnævnte havde oprindeligt en helt anden fysisk fortolkning af disse formler end sidstnævnte. Det gælder eksempelvis den såkaldte lokaltid, som Lorentz inden 1905 opfattede som en ren matematisk størrelse.

For det andet vil jeg argumentere for, at det heller ikke var Einstein, men derimod Henri Poincaré, der allerede i året 1900 publicerede den første fysiske fortolkning af Lorentz’s lokaltid. Foredraget rundes af ved at sammenligne Poincarés analyse af tidsbegrebet med Einsteins ditto fra 1905 med henblik på at vurdere førstnævntes betydning for udviklingen af den specielle relativitetsteori. 


Kl. 16.30 byder Selskabet på kaffe, te, småkager og frugt i Institut for Matematiske Fags frokoststue, rum 04.4.19 på 4. sal.

Efter foredraget vil der blive lejlighed til at spise middag med foredragsholderen for egen regning.   

Med venlig hilsen  
Anja Skaar Jacobsen,
Sekretær, Videnskabshistorisk Selskab
E-mail: vhs@math.ku.dk