mandag den 10. september 2012

Videnskabsteori og menneskesyn i uddannelsessystemet


SOPHIA – tænketank for pædagogik og dannelse:

VIDENSKABSTEORI OG MENNESKESYN I UDDANNELSESSYSTEMET

- OM ALTERNATIVER TIL STYRING OG KONTROL


I serien om visioner for fremtidens uddannelsessystem udkommer nu det fjerde hæfte.
Med fokus på videnskabsteori og menneskesyn gives der i nærværende hæfte en række bud på, hvordan en bevidstgørelse om disse elementer kan skabe bedre muligheder for nytænkning af uddannelsessystemet. Der er ikke tale om en indføring i videnskabsteori, men snarere om en præcisering af betydningen af videnskabsteoretisk viden og bevidsthed.