lørdag den 20. september 2008

ENRIQUE DUSSELS FRIGØRELSESFILOSOFI

Torsdag den 25. september kl. 19.30 i Teologicafeen, Købmagergade 44, K
Fri entré

Lektor i filosofi, Asger Sørensen, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole og stud.merc.(fil.) Joakim Kromann

Med sin frigørelsesfilosofi vil den argentinsk-mexikanske filosof Enrique Dussel (1934-) udvikle en kritisk etisk-politisk filosofi, der i dialog med filosoffer som f.eks. Ricoeur, Marx, Lévinas og Apel konsekvent tager parti for den svageste part. I denne filosofi diskuteres etik ikke blot som formelle principper, men som noget, der må sammentænkes med muligheden for afskaffelsen af materiel lidelse. Tilsvarende skal politik ikke blot understrege demokratiske principper, der formuleres inden for et politisk "centrum", men må inkludere de marginaliseredes perspektiv og stemme samt anerkende disse som ligeværdige dialogpartnere. Endelig skal kritik ikke blot påpege de underprivilegeredes dårlige kår, men også videnskabeligt redegøre for årsagen til disse kår samt strategisk formulere nye politiske muligheder. Ud fra denne frigørelsesfilosofi pointerer han, hvorledes vesten producerer en "periferi", hvori ikke-vestlig filosofi og kultur undermineres. Foredraget vil introducere Dussels filosofi samt vise til hvilke politiske tematikker en sådan filosofi kan bidrage.

Asger Sørensen har netop redigeret og udgivet antologien "Frigørelsesfilosofi" (Politisk Revy, 2008), hvor Joakim Kromann har medvirket som en af oversætterne.