lørdag den 13. september 2008

Ny bog af Latour

Bruno Latour: En ny sociologi for et nyt samfund.

En ny sociologi for et nyt samfund er en grundlæggende udfordring af eksisterende sociologiske teorier i traditionen fra Durkheim til Bourdieu – og den første samlede fremstilling af Bruno Latours ideer og det, der er blevet kendt som Aktør-Netværk-Teori.

Christian Borch og Mikael Rask Madsen skriver i deres forord: ”Vi kan ikke glæde os nok over nu at have dette vigtige værk i dansk oversættelse. Det er ikke Latours første bog på dansk, men det er den, som mest prægnant fremlægger hans sociologiske bidrag og forklarer, hvorfor vi behøver en ny sociologi for et nyt samfund.”

Latour hævder, at en tidssvarende sociologi, bl.a. for at kunne forstå miljøproblemer, er nødt til at betragte ikke-menneskelige ’aktører’ som fx objekter og teknologier på linje med mennesker og deres handlinger, kommunikation og symboler. Og hans store fortjeneste er at argumentere konsistent for, hvordan vi kan følge disse aktører og kortlægge deres ageren – og herigennem vise, hvordan det sociale konstant skabes som nye forbindelser eller sammenføjninger.

Akademisk Forlag
http://www.akademisk.dk/boeger/index.php?ID=371