lørdag den 27. september 2008

NYT FRA FORUM FOR EKSISTENS OG VIDENSKAB

PROGRAM EFTERÅR 2008


6. Oktober 2008 kl. 19.30
Neuromythology: Narrative and Meaning in Science and Religion

By John A. Teske, PhD
Reply by ph.d. Rene Rosfort

Abstract
Scientific understanding is generally thought to be paradigmatic, a synchronic understanding via logical proof, empirical observation, and causal explanation. Religion is more characteristically thought to be narrative, involving a diachronic understanding via storied accounts of the “vicissitudes of human intentions” organized in time, explanations not being causal, but in terms of believable narratives of actors striving to do things over time. Nevertheless, in the historical sciences generally, in explaining the behavior of complex adaptive systems, and in the human sciences in particular, stories may well constitute the best scientific explanations.

I will sketch a synthetic integration of several levels of explanation in addressing how myths, narratives, and stories engage human beings, produce their sense of identity and self-understanding, and shape their intellectual, emotional, and embodied lives. I will try to suggest how a multi-leveled understanding of evolutionary biology, history, neuroscience, psychology, narrative, and mythology might actually form a coherent picture of the human spirit

John A. Teske, PhD, is Professor of Psychology at Elizabethtown College, Elizabethtown, Pennsylvania USA.

Sted: Den teologiske kældercafé, Købemagergade 44 over gården.
Entre 20 kr.

********

20. November 2008 kl. 19.30
Den meningssökande människan

Af Peter Gärdenfors

Respondent: Ph.d. student, cand.teol. Christine Tind Johannessen-Henry

Abstract
Människan är den meningssökande varelsen. Våra hjärnor söker mönster i världen och vi vill se orsakssammanhang överallt. De andra djuren har inte dessa förmågor. Vi skapar också mening genom att skapa berättelser. Vårt meningssökande tvingar oss att fundera över meningen med livet och vi tror att det skall finnas ett svar.

Biografi: Peter Gärdenfors is originally educated in mathematics, computer science and philosophy. He have held Since the late 80ties he have focused on cognitive science. Since 1994 he have been professor in Cognitive Science at the University af Lund.
More information at http://www.lucs.lu.se/Peter.Gardenfors/

Sted: Den teologiske kældercafé, Købemagergade 44 over gården.
Entre 20 kr.

********

3. December 2008 kl. 19.30

Evolution, Krop og Viden

Af Lektor, ph.d. Theresa S.S. Schilhab
Respondent: Ph.d. Anne Runehov

Abstract:
Hvad er viden i et biologisk perspektiv? Dette foredrag besvarer spørgsmålet ved at præsentere dels den tavse, dels den sprogliggjorte (symbolske) viden. Foredraget vil også præsentere hvilke fordele den tavse viden har i forhold til den sprogliggjorte og vice versa. Det indebærer bl.a. en diskussion af, hvorfor den tavse viden er situationsbundet og afhængig af større binding til den faktiske sammenhæng, mens den sprogliggjorte, symbolske viden er mere fleksibel og et stærkere værktøj i mindre kontekstafhængige sammenhænge.

Desuden uddybes hvordan de to forskellige slags viden supplerer hinanden med særlig vægt på, hvordan den sproglige viden kan tænkes styrket af den kropslige viden.

Biografi:
Theresa S. S. Schilhab er oprindeligt uddannet i biologi og filosofi. Hun er nu lektor og forskningsleder på LEARNING LAB DENMARK, Neuroscience, Corporality and Learning, DPU, Aarhus Universitet

Sted: Den teologiske kældercafé, Købemagergade 44 over gården.
Entre 20 kr.


Mere information: http://www.forumforeksistensogvidenskab.dk/Kommende_arrangementer.htm
Eller hos Nicolai Halvorsen pnh @ adm.ku.dk - phone: 28757094Venlig hilsen
Studenterpræst
Nicolai Halvorsen
tel 353 27094
mobil 287 57094
Det Sundhedsvidenskabelige fakultet
Blegdamsvej 3 B , 2200 N
lokale 15.2.1
www.sund.ku.dk/praest