søndag den 14. februar 2010

Darwinisme i Danmark 1859-1915

Foredrag i Videnskabshistorisk Selskab:
Ph.d.-stipendiat Hans Henrik Hjermitslev
(Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet,
Post.doc., Grundtvig Centeret, Aarhus Universitet):

Fritænkere, forskere og forsonere:
Darwinisme i Danmark 1859-1915

tirsdag den 23. februar 2010, kl. 17.00
Auditorium 10, H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, 2100 København Ø

I dette foredrag fortælles historien om darwinismens modtagelse i Danmark fra den første kopi af Charles Darwin’s On the Origin of Species ankom til København nytårsdag 1860 til den berømte botaniker Eugen Warming udgav sit populære værk Nedstamningslæren i 1915, hvori han fremlagde en teistisk, antidarwinistisk, udviklingslære. Fokus for foredraget vil være debatterne om darwinisme i kredsen omkring oversætteren af Om Arternes Oprindelse J.P. Jacobsen og Brandes-brødrene, hos fremtrædende naturhistorikere som zoologen Japetus Steenstrup, genetikeren Wilhelm Johannsen og Warming, og blandt liberale kristne, der forsonede sig med udviklingslæren i årene omkring 1900. Der argumenteres for, at historikere ved at inddrage aviser og tidsskrifter som kilder kan opnå en dybere forståelse af debatterne og dermed udfordre en den dominerende historiske tolkning om, at modtagelsen af darwinismen i Danmark var relativt fredelig.

Kl. 16.30 inviterer Selskabet på kaffe, te og frugt i Institut for Matematiske Fags frokoststue, rum 04.4.19 på 4. sal.

Se: http://www.math.ku.dk/videnskabshistorie