mandag den 15. februar 2010

Re-innovating STS: Call for papers

Årskonference 2010 for
Danish Association for Science and
Technology Studies (DASTS)
10-11 juni
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU (København)
Innovation og læring i videnskab,
teknologi og samfund

DASTS - Danish Association for Science and Technology Studies - er en faglig forening for STS i Danmark med det formål at stimulere kvaliteten, bredden og samarbejdet inden for dansk STS-forskning samt at markere dansk STS tydeligere i nationale og internationale sammenhænge.

Call for papers:
Begreber og aktiviteter som medarbejderdreven-, brugerdreven-, samarbejdsdreven, og discovery driven innovation, paradigmeinnovation, positionsinnovation, EU’s innovations og kreativitets år 2009, og forestillingen om livslang læring er eksempler på at læring og innovation trænger ind på stadigt flere aspekter af livet i det nutidige samfund. Innovation og læring er normative begreber, der peger på ’gode’ effekter af interventioner. Hvordan identificerer vi det ’gode’ ved innovation og læring? Hvordan undgår man at blive suget ind i forførende diskurser om innovation og læring, som til tider kan dække over uønskede praksisser? Hvornår, hvor og hvordan opstår innovation og læring i videnskabelige og teknologiske praksisser? Hvordan promoverer videnskab og teknologi innovation og læring i erhvervslivet, i videnskab, på uddannelsesinstitutioner, i sociale bevægelser og NGOs? Hvad er konsekvenserne af innovation og læring? Sådanne spørgsmål vender også spejlet mod vores egen forskningspraksis: Med hvilke metoder kan symmetri-orienterede STS forskere identificere ’det gode’ ved innovation og læring? Hvordan bidrager vi til innovation og læring uden at blive fanget i modernistiske diskurser og praksisser om fremskridt og den næste grænse? Hvordan producerer STS analyser innovation og læring i videnskab og teknologi? I hvilken udstrækning karakteriserer vi innovation og læring ud fra lokale praksis-logikker og hvor meget generaliseret ’gode’ har vi brug for?
Vi inviterer præsentationer, som fokuserer bredt på innovation og læring i videnskab, teknologi og samfund. Vi opfordrer talere til at reflektere over innovation og læring som praksisser, man har observeret gennem feltstudier. Hvordan skaber (sociale) bevægelser, virksomheder, offentlige organisationer, NGO’ere og andre innovation og læring? Hvordan ‘virker’ innovation og læring? Hvordan opnås det ’gode’ ved innovationer og læring? Hvordan er udviklingszoner i videnskab og teknologi identificeret og anerkendt? Hvad er midlerne til og konsekvenserne af innovation og læring? Temaet skal også inspirere tanker om innovation og læring indenfor STS. Hvilken slags innovation og læring producerer STS? På hvilken måde kan STS forstås som innovativ og befordrende for læring, og med hvilke effekter for STS teori og praksis?

Dette call er tænkt som en inspiration. Udover at invitere indlæg, som relaterer sig til det annoncerede tema, modtager vi også gerne abstracts, der omhandler andre STS emner. Det primære formål med konferencen er at danske STS forskere kan præsentere deres arbejde og udveksle tanker og ideer - og selvfølgelig at stimulere netværk på tværs af STS-inspirerede miljøer. For at understrege det sidste er konference-middagen inkluderet i prisen. DASTS årskonferencen er åben for alle. Hovedsproget er dansk, men præsentationer på engelsk vil også blive accepteret, og enkelte sessioner og en key-note vil være rent engelsksprogede. Det er organisatørernes mål at etablere en venskabelig og konstruktiv atmosfære, hvor ikke blot veletablerede forskere, men også phd- og kandidatstuderende skal føle sig trygge ved at præsentere og diskutere deres arbejde.

Praktiske informationer: Dato: 10. juni - 11. juni 2010
Pris: Early bird: 800 kr. Pris efter 1. maj: 1000 kr.
Nedsat pris for studerende: Early bird: 350 kr. Pris efter 1. maj: 600 kr.
Prisen er inklusiv alt undtagen drikkevarer til konferencemiddagen. Nærmere informationer om betaling modtager du efter registrering.
Sted: Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, AU, Tuborgvej 164, 2400 København NV
Vigtige datoer: 15. marts: Deadline for indsendelse af abstract til DASTS 2010. Bidrag på max 250 ord indsendes til khni@dpu.dk, skriv ”Abstract – DASTS 2009”. Abstractet kan være på dansk eller engelsk.
1. april: Bidragsydere får besked om deres abstract er antaget. På hjemmesiden vil man herefter kunne se, hvilke oplæg der bliver på årsmødet
1. maj: Betalingsfrist for tidlig betaling (early bird)
5. maj: Detaljeret program udsendes
10.-11. juni: Konference
11. juni: Generalforsamling i DASTS (eftermiddag)
Hjemmeside
Yderligere oplysninger om betaling og andet praktisk på www.dpu.dk/dasts2010
Organizing committee: Estrid Sørensen; Katia Dupret Søndergaard; Malou Juelskjær; Cathrine Hasse; Tasha Buch; Camilla Balslev Nielsen, Jesper Hundebøl