torsdag den 25. februar 2010

Kvindelig geovidenskab i en mandeverden

Foredrag i Videnskabshistorisk Selskab.

Adjungeret statsseismolog, dr.scient., adjungeret professor
Søren Gregersen
(De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland - GEUS):

Inge Lehmann – en kvindelig
geovidenskabelig kapacitet i en mandeverden

tirsdag den 2. marts 2010, kl. 17.00
Auditorium 10, H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, 2100 København Ø

Titlen kunne være skrevet af Inge Lehmann selv. Hun levede i en tid, hvor det var en undtagelse, at en kvinde fik en fremragende forskerkarriere. Det prægede personen, der blev fagligt krævende og hårdfør, dog med et venligt pust. Adskillige seismologer kom ud for det samme som jeg selv, at et stykke arbejde ikke passede Inge Lehmann og dermed blev totalafvist. Andre fik opbygget et meget hjerteligt forhold, som både koner og børn så indgik i. Inge Lehmann var ansat i Geodætisk Institut som assistent for direktøren og kom i 1926 til at opstille de første danske seismografer. Allerede på en videnskabelig dannelsesrejse vandt hun respekt hos toneangivende seismologer i Tyskland, Storbritannien, Canada og USA. I 1936 foreslog hun i en artikel med den korte titel Pmærke (om seismiske rystelser gennem jordens kerne), at der må findes en central indre kerne. Denne opdagelse i forbindelse med en stor forståelse for at trække oplysninger om jordens indre ud af seismografregistreringerne gav Inge Lehmann flere internationale anerkendelser og priser. En spændende start for dansk seismologi.

Kl. 16.30 inviterer Selskabet på kaffe, te og frugt i Institut for Matematiske Fags frokoststue, rum 04.4.19 på 4. sal. Efter foredraget vil der blive lejlighed til at spise middag med foredragsholderen for egen regning.