tirsdag den 16. februar 2010

Teknik- och vetenskapshistoriska dagar - cfp

1st CALL FOR PAPERS

2010 års Teknik- och vetenskapshistoriska dagar
Datum: 10-12 november 2010
Plats: Lindholmen Science Park, Göteborg

Detta är en första inbjudan till nästa Teknik- och vetenskapshistoriska dagar. Konferensen anordnas vartannat år med Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria som huvudman. Ett andra call kommer att skickas ut i februari 2010 med mer detaljerad information om temasessioner och anmälan. Håll utkik efter det!

Historiskt inriktade studier av teknik och vetenskap bedrivs idag inte enbart inom traditionella historiska discipliner såsom teknikhistoria, vetenskapshistoria och ekomisk historia utan även inom exempelvis vetenskapsteori, miljökunskap, mediastudier, företagsekonomi, kulturstudier samt teknik- och vetenskapssociologi. För att bidra till områdets fortsatta utveckling, vill vi därför uppmuntra forskare och doktorander från ett brett akademiskt spektrum att ansluta sig till konferensen. Även en vidare krets av deltagare med intresse för teknik- och vetenskapshistoriska perspektiv är välkomna.

Till 2010 års konferens inbjuder vi således forskare, doktorander och andra att bidraga med papers, presentationer eller förslag på hela sessioner som kan behandla allehanda ämnen och frågeställningar av relevans för teknik- och vetenskapshistoriska studier. Sessionerna får gärna ta olika former: antingen med på förhand cirkulerade papers eller i form av posters, bokpresentationer etc.

Samtidigt som ambitionen alltså är en till stora delar deltagarstyrd konferens vill vi även aktivt söka uppmuntra till förslag på papers som knyter an till följande teman:
• Popularisering, mediering och publik kunskapsbildning
• Praktiker i vård och medicin
• Regionala innovationssystems omvandling
• Staden i förändring

Vi välkomnar nya och återkommande deltagare!
För arrangörskommittén
Lena Ewertsson, Avd. för teknik- och vetenskapsstudier, Göteborgs universitet,
lena.ewertsson@sts.gu.se

Dagarna arrangeras i samarbete med
Nationalkommittén för teknik- och vetenskapshistoria;
Avdelningen för teknik och vetenskapsstudier, Göteborgs universitet;
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, Göteborg universitet;
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet;
Avdelningen för teknik och samhälle, Chalmers; och Lindholmen Science Park