tirsdag den 9. marts 2010

Philosophy of Technology

Dette seminar sætter udviklingen af ny teknologi i et filosofisk perspektiv. Tre internationalt anerkendte forskere i teknologi giver deres bud på, hvorfor filosofi bør tage teknologi seriøst og bidrage til en bedre forståelse at nye teknologiske innovationer. I lyset af den teknologiske udvikling skal en række grundlæggende filosofiske problemstillinger og begreber revideres på ny. Seminaret er såvel for studerende uden forhåndskendskab til teknologifilosofi som for ph.d.-studerende og forskere, der ønsker at høre mere om den seneste udvikling på området.

Torsdag den 18. marts, kl. 12.30-15.30
Afdeling for Filosofi og Videnskabsteori,
Roskilde Universitet, ‘Biografen’ (3.1.4)

Program:
Don Ihde: Phenomenology + Pragmatism = Postphenomenology: A Philosophical Journey (12.30 – 13.15)
Andrew Jamieson: The Hybrid Imagination in Technology (13.30 – 14.15)
Mark Bedau: Living Technologies (14.30 – 15.15)