mandag den 7. juni 2010

Matematikkens og logikkens grænser

Symposium i Forum Teologi Naturvidenskab:
Lørdag den 12. juni 2010
Studenternes Hus, Aarhus Universitet
MUREN
MATEMATIKKENS OG LOGIKKENS GRÆNSER OG TEOLOGIEN

[fra programmet]: "En mur af en vis højde sætter en næsten uoverstigelig grænse. Tænk blot på Berlinermuren. Derfor siger vi for eksempel, at vi løber panden mod muren. Og når en maratonløber har opbrugt sine kulhydrater, så møder han eller hun muren. At det forholder sig sådan, er der i og for sig ikke noget mærkeligt ved. Livet har jo sine grænser. Men det kan undre én, at formale matematiske systemer, som jo er uafhængige af den barske empiriske virkelighed, også har deres mure. Endog nogle, som af principielle grunde er uoverstigelige.

Det var dét, matematikeren Kurt Gödel, beviste med sine to såkaldte ufuldstændighedssætninger, som blev publiceret i 1931. Den første og mest diskuterede går groft sagt ud på, at der indenfor ethvert matematisk system af en vis kompleksitet vil være mindst én sand sætning, hvis sandhed ikke kan bevises med systemets egne midler. I den forstand er systemet ufuldstændigt. Det synes at pege mod en indbygget begrænsning i logisk-matematisk tænkning i det hele taget. Dermed bliver ufuldstændighedssætningen interessant for filosofien – og måske også for teologien."

Henrik Kragh Sørensen: Aspekter af Cantors og Gödels tænkning om matematikkens begrænsninger og religion

Terese M.O. Nielsen: Gödels ufuldstændighedssætning og menneskelig bevidsthed

Dirk Evers: The Significance of Mathematics and Logic for Theology

Concluding panel discussion with Dirk Evers, Helge Kragh, Henrik Kragh Sørensen, Terese Nielsen and Peter Øhrstrøm.