mandag den 7. juni 2010

STS-studieforløb ved Aarhus Universitet

"Studerende med interesse for videnskab, samfund og teknologi har nu mulighed for at blive introduceret til og fordybe sig i dette felt:
STS-centret ved Institut for Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet, indgår fra 2009 i et samarbejde med The European Inter-University Association on Society, Science and Technology (ESST).
Det betyder, at studerende med en afsluttet bacheloruddannelse, kan tage science-technology-studies (STS) kurser på IMV. Hvis du tager 60 ECTS kurser inden for STS, kan du efterfølgende ansøge ESST om at opnå en 1-årig ESST-master.
I efteråret 2010 udbyder IMV således kurserne ”Innovation og teknologi studier” (20 ects) og ”Arbejde, ledelse og organisation” (10 ects), der tilsammen dækker det obligatoriske 1.-semesterpensum på ESST-studiet. Kurserne foregår på dansk, og de udbydes samtidig som kurser på kandidatuddannelsen ved Informationsvidenskab." (...)

Uddrag fra DASTS's site http://www.dasts.dk/?p=953. Se også: http://sts.imv.au.dk/esst/