mandag den 7. juni 2010

Om tværfagligt samarbejde og fælles viden

Videnskabshistorisk Selskab

Indbydelse til foredrag ved:
lektor, institutleder Hanne Andersen
Institut for Videnskabsstudier, Aarhus Universitet

Opdagelsen af kernespaltning
– om tværfagligt samarbejde og fælles viden

tirsdag den 8. juni, kl. 17.00
Auditorium 10, H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, 2100 København Ø

Samarbejde, gruppedannelse og tværfaglighed er nogle af de egenskaber, der kaldes på i den naturvidenskabelige forskning. Men hvad er det for komplicerede samspil af tillid, vidensudveksling, og fælles indsigt, forpligtelse og ansvar, som forskningen bygger på, når forskere arbejder sammen? Dette er nogle af de spørgsmål, som videnskabsteorien inden for de senere år er begyndt at fokusere på. Foredraget vil stille skarpt på et meget kendt samarbejde, nemlig Meitner, Hahn og Strassmanns samarbejde om frembringelse af transuraner og opdagelsen af kernespaltning. Ved at se på denne og konkurrerende gruppers arbejde med udforskningen af induceret radioaktivitet vil jeg i foredraget prøve at belyse nogle af videnskabsteoriens analyser af den rolle som tillid, fælles forpligtelse og fælles viden spiller i forskningsprocessen.

Kl. 16.30 inviterer Selskabet på kaffe, te og frugt i Institut for Matematiske Fags frokoststue, rum 04.4.19 på 4. sal. Efter foredraget vil der blive lejlighed til at spise middag med
foredragsholderen for egen regning.

Jesper Lützen, Sekretær