fredag den 2. september 2011

Det sociologiske samfund

Ny bog:

Steen Nepper Larsen og Inge Kryger Pedersen (red.)
Sociologisk leksikon
Isbn: 9788741203515
Udgivelsesår: 2011
Sider: 800

Dette alfabetiske opslagsværk er det første af sin art og omfang på dansk og indeholder mere end 2500 opslag fra "abduktion" til "årsagssammenhæng".
Opslagene varierer i længde – fra korte koncise definitioner til omfattende beskrivelser af sociologiens grundbegreber, undersøgelsesområder, metoder, videnskabsteori og betydningsfulde teoretikere. Hvad betyder eksempelvis begreberne magt, modernitet, identitet og sammenhængskraft, og hvad har Weber, Foucault, Bourdieu og Habermas tænkt og skrevet? Værket dækker sociologiens internationale bidrag, traditioner og tilgange med inddragelse af særlige danske forhold og for eksempel biografiske opslag om de første sociologer i Danmark. Der er krydsreferencer mellem opslagene, således at læseren henvises til andre opslag, der kan berige den pågældende term.
Opslagene er skrevet af førende danske sociologer og samfundstænkere og er et uundværligt værk for studerende, undervisere og forskere med interesse for samfundet. Sociologien er en ung videnskab, men med mere end halvandet århundrede på bagen er der tale om et bredtfavnende fag i rivende udvikling.
Redaktion:
Steen Nepper Larsen, lektor ved Gnosis - sind og tænkning, DPU, Aarhus Universitet.
Inge Kryger Pedersen, lektor ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

"Sociologisk leksikon", med 2.270 opslag, skrevet af 94 danske sociologer og samfundstænkere.
800 sider. 498 kr. Hans Reitzels forlag. Udkommer 1. september 2011.

Læs også omtale her: sprogmuseet.dk


ingen videnskabsteori uden også et sociologisk perspektiv
Læs i leksikonet om bl.a.:
... - viden - vidensdeling - videnskab - videnskabelig revolution - videnskabsetik - videnskabssociologi - videnskabsstudier - videnskabsteori - videnspolitik - videnssamfund - videnssociologi - vidensøkonomi - viljen til viden - virkelighed - ...