onsdag den 28. september 2011

Værdier for god forskning

Artikelomtale:

Den amerikanske uddannelsesforsker med matematisk baggrund, Melissa Anderson, har publiceret et interessant studie, hvor hun sammen med sine kolleger på baggrund af fokusgruppeinterview og en større spørgeundersøgelse af flere tusind amerikanske forskere indenfor forskellige discipliner forsøger at afdække hvilke 'værdier' eller normer for god videnskab, forskerne bekender sig til. Jeg har lavet en mere indgående omtale af studiet her:


I andre studier af samme forskergruppe undersøges omfanget af snyd og svindel i forskningen, og om dette hænger sammen med om 'klimaet' på det lokale institut eller universitet er mere eller mindre konkurrencebetonet. Meget tankevækkende.

med venlig hilsen
Claus Emmeche

ps, her er et udvalg af gruppens arbejde; det er 2010-artiklen som introduceres her:

Louis, K. S., Anderson, M. S., & Earle, J. (1994). Disciplinary and departmental effects on observations of faculty and graduate student misconduct. The Journal of Higher Education, 65, 331–350.

Louis, K. S., Anderson, M. S., & Rosenberg, L. (1995). Academic misconduct and values: The department’s influence. Review of Higher Education, 18(4), 393–422.

Martinson, B. C., Anderson, M. S., & De Vries, R. (2005). Scientists behaving badly. Nature, 435, 737–738.

De Vries, R., Anderson, M. S., & Martinson, B. C. (2006). Normal misbehavior: Scientists talk about the ethics of research. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 1(1), 43–50.

Martinson, B. C., Anderson, M. S., Crain, A. L., & De Vries, R. (2006). Scientists’ perceptions of organizational justice and self-reported misbehaviors. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 1(1), 51–66.

Anderson, M. S., Ronning, E. A., De Vries, R., & Martinson, B. C. (2007). The perverse effects of competition on scientists’ work and relationships. Science and Engineering Ethics, 13(4), 437–461.

Anderson, Melissa S., Emily A. Ronning, Raymond De Vries & Bryan Martinson (2010). Extending the Mertonian norms: Scientists' subscription to norms of research. The Journal of Higher Education 81(3): 366-393.