fredag den 9. september 2011

Forum Teologi Naturvidenskab - afsluttende møde og afskedsreception

Afsluttende møde den 7. oktober
Forum Teologi Naturvidenskab har eksisteret siden 1980 og har igennem årene gennemført en lang række foredrag og symposier. Derudover har Forum udgivet mange skrifter. Den seneste kan hentes her på hjemmesiden.

Igennem længere tid har Forums planlægningsgruppe overvejet, hvordan Forums arbejde kan fortsætte fremover, da der ikke længere er ansatte ved teologi, der kan tage sig af foredragsrækkerne og de øvrige arrangementer. Det blev derfor besluttet, at foredragsrækken indtil videre vil fortsætte i Folkeuniversitet Aarhus-regi. Det betyder, at der både dette efterår og næste forår vil være foredrag, der omhandler temaer som dem, Forum har haft på programmet. Det betyder samtidig, at man skal melde sig til hos Folkeuniversitetet, hvis man er interesseret i foredragsrækkerne, og at man skal betale for foredragsrækkerne hos dem. På den måde bliver det muligt fortsat at tilbyde interessante foredrag inden for vores emneområde. Her i efteråret hedder rækken: ’Videnskaben eller Gud?’. Foredragene holdes på seks mandag aftener (se mere på www.fuau.dk).

Forums arbejdsgrupper fortsætter naturligvis i den form, de selv ønsker, og Forums hjemmeside vil også fremover indeholde oplysninger om kontaktpersoner og informationer om Forums historie og udgivelser.

For at markere afslutningen på Forums mangeårige arbejde og overgangen til den nye form vil vi gerne invitere til et sidste møde efterfulgt af en afskedsreception.

Mødet finder sted fredag den 7. oktober kl. 14.00-16 på Aarhus Universitet, bygning 1441, lokale 010. Efterfølgende reception kl. 16.00-17.30 i samme bygnings foyer.

Alle interesserede er hjerteligt velkomne.

Professor Niels Henrik Gregersen holder en forelæsning om ’Teologi i en naturalistisk tidsalder’, og Forums arbejdsgrupper præsenterer de mest interessante emner, de har beskæftiget sig med i deres historie. Derefter følger reception i foyeren. Arrangementet tilbyder en sidste chance for at opleve den på én gang fagligt engagerede og socialt afslappede stemning, som har præget Forums arbejde i hele dets 31-årige eksistens.

På vegne af programudvalget
Kees van Kooten Niekerk og Marie Vejrup Nielsen


PROGRAM

14:00-14:50
Niels Henrik Gregersen, professor i samtidsteologi samt naturvidenskab, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet:

Teologi i en naturalistisk tidsalder

Igennem mange år har Forum Teologi Naturvidenskab arbejdet med grænsefladerne mellem videnskab og religion. Herunder har naturalismen vist sig som en afgørende udfordring, som allerede Viggo Mortensen tog op i sin disputats. Siden er der udarbejdet mere bløde former for naturalisme, kaldet liberal naturalism i modsætning til strict scientific naturalism. Foredraget vil forholde sig hertil i form af en diskussion af nyere bud på et naturalistisk gudsbegreb og spiritualitet hos filosofferne Mark Johnson og Owen Flanagan

14:50-15:00 Pause

15:00-16:00
Forum Teologi Naturvidenskabs arbejdsgrupper om hhv. fysik, biologi og etik præsenterer hver det mest interessante emne, de har beskæftiget sig med i deres historie.

16:00-17:30
Afskedsreception i foyeren