fredag den 2. september 2011

Evolution: Hvorfor tror vi på Darwin?

Golden Days festival foredrag:

Evolution: Hvorfor tror vi på Darwin?
Et foredrag om evolutionsteorien - hvordan Darwin fik inspirationen til sin teori, og hvilke strømninger i datidens videnskab, der påvirkede ham.

Den 13. september 2011, kl 20:00
Adresse: LiteraturHaus, Møllegade 7, 2200 København N.
T: 33 32 98 18
Pris:
50 kr. Billetter købes ved indgangen fra kl 19.30

Fysiker og biokemiker Peder Worning vil fortælle, hvordan evolutionen virker, og hvorfor forskere tror så fast på evolutionsteorien. Darwin var meget bevidst om modsætningen mellem evolutionsteorien og skabelsesberetningen, og i "Arternes Oprindelse" beskrev han flere ting i naturen, som han ikke mente kunne forklares med en bibelsk skabelse. Worning vil vise eksempler på, hvordan evolutionen påvirker vores hverdag og forklare, hvorfor nogle arter tilsyneladende udvikler sig meget hurtigere end andre.

Darwin og evolutionsteorien, er det stærkeste eksempel på en modsætning mellem de bibelske tekster og videnskaben. Den står meget klarere end kampen mellem Kopernikanske verdensbillede og pavemagten, fordi Darwins teori er i direkte modstrid med teksten i 1. mosebog.

Evolutionsteorien er stadig til debat i vor tid, i visse amerikanske stater undervises der i bibelhistorie i biologitimerne.

Peder Worning er uddannet som fysiker og biokemiker, og forsker i resistente stafylokokkers DNA på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital.

Ch. Darwin og P. Worning (Fra Golden Days website)
Det er Worning til højre.