onsdag den 21. september 2011

Forskningsetik i samfundsvidenskab

Forum for Samfundsvidenskabernes Videnskabsteori
Foredragsrækken efterår 2011: Forskningsetik

Efterårets foredragsrække ser nærmere på to forskningsetiske forhold. Det første er samfundsforskerens pligt til at følge normerne for god videnskabelig praksis. Det andet er samfundsforskerens pligt til etisk hensyntagen over for de mennesker, hvis liv og færden gøres til genstand for forskningen.

Claus Emmeche (Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier, KU)
”Normer for samfundsvidenskab i videnskabspolitisk lys”
Tirsdag d. 27. september kl.15.15 – 17.00
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Østerfarimagsgade 5, lokale 22.0.19

Steffen Jöhncke (Institut for Antropologi, KU)
”Etik i anvendelsesorienteret forskning – mellem nytteværdi og samfundskritik”
Tirsdag d. 18. oktober kl. 15:15 – 17:00
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Østerfarimagsgade 5, lokale 7.0.34

Svend Kreiner (Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU)
”Om forskningsetiske udfordringer for kvantitativ forskning illustreret med eksempler fra erfaringer med komparative studier af resultater af pædagogiske testresultater i forskellige lande”
Tirsdag d. 8. november kl. 15:15 – 17:00
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Østerfarimagsgade 5, lokale 2.1.36

Tine Tjørnhøj-Thomsen (Statens Institut for Folkesundhed, SDU)
“Forskningsetiske udfordringer i kvalitativ forskning”
Mandag d. 5. december kl. 15:15 – 17:00
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Østerfarimagsgade 5, lokale 2.0.63


Der står mere om de enkelte foredrag på www.samfil.dk. Kommentarer er som altid meget velkomne!