mandag den 22. august 2011

Det virker voldsomt, det med 'at bygge med liv'.

Det Etiske Råd og Teknologirådet har udarbejdet et debatoplæg, der skal skabe opmærksomhed og debat om syntesebiologi:

se http://etiskraad.dk/Nyhedsarkiv/2011/juni/Debatoplaeg-om-syntesebiologi
og hent oplægget samme sted.